Var med och påverka

Genom att bli kongressombud är du med och sätter riktningen för vilka frågor och vilken verksamhet Psykologförbundet ska fokusera på under kongressperioden efter kongressen. Du är också med och väljer vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och förbundets råd samt vilka som ska utgöra valberedning för nästa kongressperiod.

Kongressen är Psykologförbundets högsta beslutande organ och som ombud representerar du åsikterna hos förbundets medlemmar. Det är ett viktigt uppdrag, men du behöver inte vara något kongressproffs för att vara med och tycka till.

Så går det till att bli kongressombud

För att bli ombud måste du vara medlem i Psykologförbundet. Alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till ombud, genom att fylla i ett digitalt formulär. Studerandemedlemmarna utser sina ombud genom studenternas lokala föreningar på respektive utbildningsort. Varje förening utser ett ordinarie kongressombud och en suppleant som ersättare.

Valdistrikten baseras på Sveriges län. Det är i vilket län du bor i som avgör vilket distrikt du tillhör. Du kan nominera personer i ditt eget valdistrikt, dvs en person som är medlem och folkbokförd i samma län som du själv. Vid röstningen kommer du utöver att rösta inom ditt eget distrikt även kunna lägga två röster på en nominerad utanför ditt eget valdistrikt.

När nomineringen har stängt så sker ett digitalt val, där medlemmarna får rösta på vilka ombud de vill ska representera dem under kongressen. Du kan bli vald till ordinarie ombud eller till suppleant. Om du är den som får flest röster i ditt valdistrikt kommer du att få representera medlemmarna på Rådskonferensen som genomförs under de år som det inte är kongress. När valberedningen har gått igenom resultatet för omröstningen kommer alla nominerade få besked om resultatet innan det publiceras på webben.

Uppdraget som kongressombud

Kongressombuden ska läsa alla handlingar till kongressen, som till exempel motion, proposition och övriga handlingar. Under själva kongressen är ombudens uppgift att diskutera och besluta i frågorna som finns i handlingarna.

Ombuden blir valda för hela kongressperioden, det vill säga kommande tre år och är också med och röstar om det skulle krävas en extrakongress. Det ombud som har fått flest röster i sitt valdistrikt kommer att representera valdistriktet på årliga Rådskonferensen.

Tiden som går i anspråk för kongressombuden är svårt att säga exakt. Förutom själva kongressen kommer det att vara olika förberedande möten om både innehållet och utbildning för hur en kongress fungerar. Räkna med att du som ombud behöver lägga ner ca 10-15 timmar utöver kongressen. Möten som är på arbetstid ersätts med motsvarande avdrag på lönen du eventuellt får.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

övriga frågor

Punkt på dagordningen då frågor som inte stått på dagordningen från början kan tas upp