Samtal om specialistutbildningen 14 maj

Söndagen inleds med en paneldiskussion om specialistutbildningen, dåtid, nutid & framtid. Ett samtal kring vad som var drivkrafterna och visionerna när specialistutbildningen startade, förbundsstyrelsens analys av nuläget och beslut om framtiden.

Medverkande: Kristina Taylor, Andreas Karlsson, Håkan Nyman, Kerstin Twedmark, Ulrika Eskner Skoger samt Nishteman Karalaitis.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp