Kongressen

Här hittar du information och viktiga datum inför kongressen 2023.

Kongressen öppnar digitalt den 8 maj.
Där kommer vissa formalia- och rapportpunkter att hanteras och beslutas innan den fysiska kongressen startar. Detta sker asynkront, dvs det är möjligt för kongressombud att yrka och rösta när som helst inom ett visst tidsintervall, alla behöver inte göra det samtidigt. Syftet är att skapa så mycket utrymme som möjligt för spännande och intressanta diskussioner och samtal väl på plats den 13-14 maj.

För kongressombuden anordnas utbildningar om kongressen, både om systemet (VoteIT) och om hur kongressen fungerar generellt, innan den 8 maj.

Deltagare på kongressen
Kongressen utgörs utöver förbundsstyrelsen av valda kongressombud, ordförande för råd och nationella föreningar, valberedningens ordförande och förtroenderevisor. Kanslipersonal finns på plats liksom vissa inbjudna gäster vid moment av kongressen.

Kongressen är offentlig och medlemmar får delta på kongressen (i den mån lokalerna medger det). Resa, kost och logi betalas av medlemmen själv. Om du som medlem vill komma till kongressen kan du kontakta mahlin.levin@psykologforbundet.se för anmälan och mer information.

Kongresshandlingar

– läs alla handlingar och underlag till kongressen (publiceras 6 april)
Kongresshandlingar

Viktiga datum

– alla viktiga datum inför kongressen
Kalendarium

Valda kongressombud

– läs vilka som representerar dig
Kongressombud

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp