Kongressen

Här hittar du information och viktiga datum inför kongressen 16-17 maj 2020.

Kongresshandlingar

– läs alla handlingar och underlag till kongressen
Kongresshandlingar

Valda kongressombud

– läs vilka som representerar dig
Valda kongressombud

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudförslag

Förslag som ordföranden bedömer att majoriteten står bakom efter en acklamation eller försöksvotering