Kongress, Vår Gård i Saltsjöbaden
13-14 Maj 2023

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Presidium

Kongressen väljer mötesordförande och sekreterare, som leder kongressens förhandlingar och underlättar diskussioner och beslut.