Digitalt
16-17 maj 2020

Sändning från kongressen 17 maj (sändning från 16 maj finns längre ner på sidan)

Kongressombud berättar

Sara Henrysson Eidvall

Region: Stockholm

Titel: Arbets- och organisationspsykolog, egenföretagare

Antal kongresser: Min tredje, den första var på stenåldern, 1980-talet, när jag var studentrepresentant, andra 2016 och så nu 2020.

Vilka är de viktigaste frågorna på kongressen?
Politiskt program, och policyprogrammet om evidensbaserad psykologisk praktik, liksom Specialistrådets framtida utformning. Men sedan kommer det garanterat någon bubblare som man inte anade från början som väcker engagemang och intresse. Det är det som är kul!

Aron Sjöberg

Region: Gotland

Titel: Klinisk neuropsykolog

Antal kongresser: Inga, detta är den första.

Din upplevelse av en digital kongress?
Det är tråkigt, speciellt som relativt ny i rollen som förtroendevald att inte få möjlighet till ”korridorsnack”. Som psykolog förstår jag ju vikten av interpersonella och sociala relationer i det fysiska mötet. Men jag ser dock också många fördelar! Som gotlänning är det skönt att slippa resa långt och vara borta från familjen, och förhoppningsvis kan de digitala ramarna ge en mer effektiv process.

Vanja Beslic

Region: Stockholm

Titel: Student

Antal kongresser: Den första jag deltar i!

Varför engagerar du dig fackligt?
Jag engagerar mig fackligt för att utvecklas i min framtida yrkesroll och för att få ett helhetsperspektiv samt en möjlighet till att vara med och förändra.

Se sändning från kongressen 16 maj

Här ser du förhandlingar och beslut som fattades.
Se sändningen här

Kongresshandlingar

– läs alla handlingar och underlag till kongressen
Kongresshandlingar

Här presenteras valda kongressombud

Se vilka som för din talan på kongressen
Se presentationerna här

Kongressen blir digital

Med anledning av Coronavirusets spridning
Läs ny information här

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Avslagsyrkande

Förslag om att inte godkänna ett förslag som lagts fram