Kongress, Vår Gård i Saltsjöbaden
13-14 Maj 2023

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Röstlängd

Lista över de som får rösta