Kongress, Vår Gård i Saltsjöbaden
13-14 Maj 2023

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag