Digital Rådskonferens
25 maj 2024

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

äskande

Begäran, ofta om ekonomiska eller personella resurser