Kontakt

Sveriges Psykologförbunds kansli

Tel: 08-567 06 400
E-post: post@psykologforbundet.se

Förbundssekreterare Mahlin Levin
Tel: 08-567 06 407
E-post: mahlin.levin@psykologforbundet.se

Valberedning

Valberedningens ordförande Per Fallenius
E-post: falleniusper@gmail.com

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Justerare

Person som går igenom och godkänner att protokollet är korrekt skrivet