Kontakt

Sveriges Psykologförbunds kansli

Tel: 08-567 06 400
E-post: post@psykologforbundet.se

Förbundssekreterare Mahlin Levin
Tel: 08-567 06 407
E-post: mahlin.levin@psykologforbundet.se

Valberedning

Valberedningens ordförande: Anders Wahlberg
E-post: anders.wahlberg@praktiskpsykologi.com

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp