Övriga handlingar

På denna sida finns handlingar som kan vara till nytta under kongressen.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Verkställande

Genomförande av besluten. Jfr Verkställande makt har den som har mandat att genomföra.