Lär dig mer

Här hittar du information om vår demokratiska organisation samt på vilket sätt du som medlem kan vara med och påverka förbundets arbete och riktning.

Kongressparlör

– förklaring av begrepp som kan används vid kongressen
Kongressparlör

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Justerare

Person som går igenom och godkänner att protokollet är korrekt skrivet