Lär dig mer

Här hittar du information om vår demokratiska organisation samt på vilket sätt du som medlem kan vara med och påverka förbundets arbete och riktning.

Kongressparlör

– förklaring av begrepp som kan används vid kongressen
Kongressparlör

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

övriga frågor

Punkt på dagordningen då frågor som inte stått på dagordningen från början kan tas upp