Dagordning och kongresshandlingar

Här hittar du samtliga kongresshandlingar

1. Kongressens öppnande

2. Upprop och justering av röstlängden

5. Fråga huruvida kongressen är behörigen kallad

8. Godkännande av verksamhetsberättelser för kongressperioden

Psykologförbundet Årsrapport 2022

9. Årsredovisningar och revisionsberättelser för perioden

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

16. Motioner

20. Proposition om Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

21. Valfrågor

22. Kongressen avslutas

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp