Kort fakta

  • Kongress hålls var tredje år, nästa kongress är den 13-14 maj 2023.
  • ca 70 kongressombud – representerar förbundets medlemmar och har rösträtt vid kongressen.
  • Förbundsstyrelsen – redogör för arbetet under kongressperioden och presenterar förslag för kommande period.
  • Valberedningen – presenterar sitt förslag till förbundsstyrelseledamöter och råd
  • Förtroendevalda revisorer, representanter från nationella föreningar och förbundskansliet deltar under kongressen.
  • Alla medlemmar i Psykologförbundet har närvarorätt vid kongressen (endast kongressombuden har rösträtt).

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp