Kongressombud

Nedan presenteras valda kongressombud.

Valdistrikt: Östergötlands län
Arbetsområde: Kliniskt, barn- och ungdomspsykiatrin
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande i Psykologföreningen i Region Östergötland
Varför ställer du upp för val till kongressen? Som förtroendevald i Psykologföreningen i Region Östergötland känns det viktigt att våra viktigaste, lokala frågor också blir framförda och diskuterade på kongressen. Jag tror att jag kommer att kunna bidra till det.
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Skola - elevhälsa
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Styrelseledamot i Göteborgs Stads Psykologförening, skyddsombud, ersättare i Sacorådet Göteborg
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har varit fackligt engagerad i 13 år och under åren haft olika roller i vår styrelse i Göteborgs Stad; ledamot, kassör, ordförande, förhandlingsombud. Främst har jag engagerat mig i löne- och arbetsmiljöfrågor - villkorsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det har inneburit stöd till medlemmar och förhandling i olika former. Ett engagemang som varit både roligt och känts viktigt! Om jag får möjlighet att delta på Kongressen kommer jag att fokusera på just detta: hur kan förbundet och vi som förtroendevalda arbeta för en bättre arbetsmiljö och högre löner till våra medlemmar? Andra frågor jag brinner för är vikten av goda förutsättningar för våra PTP-psykologer och vikten av karriärvägar som specialisttjänster, PLA och professionsutvecklartjänster för psykologer. Rösta gärna på mig om det är frågor du också tycker är viktiga!
Valdistrikt: Uppsala län
Arbetsområde: Rättspsykiatri
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Skyddsombud, Huvudskyddsombud för SACO, Ombud i samverkan på olika nivåer, lokal ,Vo Psykiatri och SAMO.i
Varför ställer du upp för val till kongressen? Kongressen är ett viktigt tillfälle att kunna påverka förbundets framtid. Psykologernas och psykologins framtid planeras där. Viktiga frågor diskuteras och viktiga beslut tas där. Förändringar tar tid och möjligheten att påverka är viktigt för mig som har varit fackligt aktiv nästan lika länge som jag har varit psykolog.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Kommun/skola
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Jag är ordförande för Malmö Stads Psykologförening. Arbetar som förhandlare med löner, sitter i samverkan och har rollen som skyddsombud.
Varför ställer du upp för val till kongressen? I egenskap av ordförande för en lokal förening är jag djupt engagerad i diverse lokalfackliga frågor som är aktuella för psykologer i kommunal verksamhet. Jag ser fram emot att kunna påverka Psykologförbundets arbete och framtid genom ett aktivt deltagande i kongressarbetet. Brinner särskilt för frågor som gäller löner, arbetsmiljö och organisatoriska villkor för psykologer ute i landet.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Vuxenpsykiatri
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ja, lokal samverkan och styrelseledamot i Psykologföreningen Region Stockholm
Varför ställer du upp för val till kongressen? För att kunna vara med och fatta beslut i hur förbundet ska jobba med att ta tillvara psykologers intresse och kompetens. Jag vill gärna att förbundet fattar beslut för att jobba mer aktivt med psykologers löneutveckling i regioner.
Valdistrikt: Hallands län
Valdistrikt: Kronobergs län
Arbetsområde: Psykolog inom utbildningsförvaltningen
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Lokalt fackligt ombud i Växjö Kommun
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill vara med och påverka förbundets politiska inriktning främst utifrån specialistfrågor och psykologers karriärvägar.
Valdistrikt: Gotlands län
Arbetsområde: Arbetar som klinisk neuropsykolog inom somatisk specialistvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Nej, tidigare ordförande för Gotlands psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill arbeta för att uppmärksamma förutsättningarna för psykologer utanför storstadsregionerna och universitetssjukhusen! Jag brinner också för psykologers viktiga roll inom somatisk vård där vi ofta är en underutnyttjad profession. Kognitiva sjukdomar är t.ex. en av våra största välfärdsutmaningar och psykologer har en viktig roll både när det gäller bedömning och behandling av kognitiva funktionsnedsättningar utifrån professionens gedigna kunskap om psykologi, kognition och psykometri. Jag önskar att fler psykologer skulle se detta som viktiga arbetsuppgifter, även om man primärt inte ser sig som neuropsykolog! Mer psykologer inom somatisk vård!
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Skola
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag önskar representera de psykologer som nu kommer ut i arbetslivet. Som nybliven psykolog ser jag möjligheter att påverka Psykologförbundets riktning utifrån färsk kunskap, forskning och en stor nyfikenhet. Under min psykologutbildning var jag mycket aktiv i olika frågor som rörde psykologstudenterna genom engagemang i studentkåren och psykologiska institutionen för att förbättra psykologstudenternas arbetsmiljö och utbildning. Jag har för ambition att fortsätta med detta engagemang för att påverka psykologers förutsättningar i den svenska arbetsmarknaden.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Skola
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande Höganäs kommuns psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? För att jag brinner för psykologers professionsfrågor. Har arbetat i stat, region och kommun och ser det som viktigt att psykologer tar mer plats i dessa organisationer. Viktiga frågor är grundutbildning, specialistutbildning/tjänster, juridik, PLA, psykologer som chefer samt arbetsmiljö. Jag vill också få fler att engagera sig i både nätverk, yrkesföreningar och förbundet.
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Primärvård (Närhälsan, VGR)
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Vice ordförande i Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen, ledamot i central samverkansgrupp Närhälsan, VGR
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill vara med och påverka Psykologförbundets verksamhet framöver. Historiskt har vi kommit långt i Sverige gällande det arbetsrättsliga, idag är det fackliga extra viktigt då vi behöver stå tillsammans och bevaka att vi inte förlorar det vi har vunnit utan istället kan ta fortsatta steg framåt. Psykologer är en mycket viktig grupp i samhället och jag vill fortsatt vara med och jobba för förbättringar för gruppen som helhet. Det är viktigt att vi fortsatt formar förbundet som en representant för hela psykologgruppen i samhället, oavsett arbetsområde, arbetsgivare eller teoretisk inriktning. Jag vill verka för en närmare dialog mellan förbundet och medlemmarna, det är viktigt att vi är i kontakt med våra medlemmar för att jobba med de frågor som är aktuella för medlemmarna, enskilt och i olika intressegrupper. Jag vill att Psykologförbundet fortsatt ska vara en stark röst för våra demokratiska värderingar och för mänskliga rättigheter.
Valdistrikt: Gävleborgs län
Arbetsområde: Regionanställd, barn- och ungdomssjukvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ledamot i den regionala styrelsen för Psykologförbundet
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har sedan jag började inom regionen som PTP-psykolog 2016 alltid haft ett stort intresse för professionsfrågor. En stark känsla för rätt och fel, och att värna om vår professions välmående, kommer naturligt för mig. I början av detta år involverade jag mig i vår fackliga styrelse och tycker att det är roligt och engagerande att ha möjlighet att påverka mer. Jag vill gärna få chansen att åka på kongressen för att fortsätta utvecklas, få mer input och träffa andra som också brinner för dessa frågor.
Valdistrikt: Hallands län
Arbetsområde: Barn- och ungdomshabilitering, Region Halland
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Kassör i styrelsen för Region Hallands psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? Om jag blir vald blir det här min första kongress. Jag ställer upp för att jag vill lära mig mer om hur organisationen inom Psykologförbundet ser ut, för att få vara med och påverka vilken inriktning förbundet ska ha de kommande åren. Jag är särskilt intresserad av hur psykologers karriärvägar kan utformas, kompetensutveckling och hur detta kan användas i rekrytering.
Valdistrikt: Jämtlands län (Härjedalen)
Valdistrikt: Uppsala län
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: BUP Stockholm
Varför ställer du upp för val till kongressen? Särskilt intresserad att driva frågor som avser psykologers arbetsmiljö och löneutveckling. Vidare intresse kring frågor som avser att bredda erfarna psykologers karriärmöjligheter inom offentlig sektor.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Kliniskt arbete, Barn- och ungdomspsykiatrin
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag ställer upp till val för kongressen då jag är engagerad i arbetsmiljön för psykologer på BUP. Jag vill vara med och påverka i arbetet kring att BUP ska vara en attraktiv arbetsplats för både nya och mer erfarna medarbetare.
Valdistrikt: Örebro län
Arbetsområde: Organisation
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill gärna bidra till att Psykologförbundet tar in organisationsperspektivet samt psykologers roll i samhället i stort. Därutöver måste ju Örebro representeras!
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Kliniskt (jobbar för närvarande på BUP börjar på Läkare Utan Gränser nästa år)
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Tur att det finns de som orkar engagera sig fackligt, för det gör inte jag. Så har jag resonerat tills jag för en tid sedan fick frågan om jag ville bli nominerad till kongressombud och insåg att nu är det dags! I nuläget känns det så angeläget att delta i demokratiska processer. Det som engagerar mig mest är förbättrad arbetsmiljö för psykologer samt rättvisefrågor - jag önskar att individer som behöver träffa psykolog ska få det oavsett om de är ”resursstarka” eller ej och oavsett var i landet de bor.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Neuropsykiatriska utredningar
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill bidra i debatten med fokus på evidens och patientnytta. Vi är en liten kår och genom att samarbeta och samverka kan vi nå ut bättre med vår kunskap i samhället. Hur ska vi nå ut med vår kunskap och erfarenhet när vården går mot mer snabba lösningar och mindre fokus på individer?
Valdistrikt: Stockholms län
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: kliniskt (BUP)
Varför ställer du upp för val till kongressen? För att få en mer positiv upplevelse av att vara fackligt engagerad än vad jag haft hittills i tidigare uppdrag som skyddsombud.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: BUP
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Skyddsombud
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill vara med och påverka förbundets fackliga och politiska arbete på nationell nivå. Som relativt nybliven psykolog verksam inom BUP ser jag de stora utmaningarna verksamheten står inför. I synnerhet frågor så som arbetsmiljö, etisk stress, karriärvägar och psykologers handlingsutrymme ser jag som brännande.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Vuxenpsykiatri
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Jag är ordinarie i samverkan samt löneförhandlare för Psykologförbundet i Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg. Jag är också ledamot i styrelsen för Psykologföreningen i Region Skåne sedan ett år tillbaka.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har haft olika fackliga uppdrag nästan sedan jag blev legitimerad 2007, med undantag för perioder kring jobbyten och föräldraledighet. Jag har varit löneförhandlare och suttit i samverkan på både lokal och periodvis central nivå i Landstinget Västernorrland, Malmö Stad och nu Region Skåne. Jag har även haft olika fackliga styrelseuppdrag genom åren. Av olika anledningar har jag inte deltagit i kongressen tidigare och därför tycker jag att det är på tiden att jag tar chansen att representera psykologer även på riksnivå. Det fackliga uppdraget bygger för mig på solidaritet och långsiktighet och kan stundtals upplevas som motigt. Därför är det viktigt att bygga upp goda relationer med andra förtroendevalda. Jag ser kongressen som ett tillfälle att knyta fler fackliga kontakter som man kan dra nytta av i det lokala arbetet. En utmaning för framtiden är också hur förbundet ska engagera nya medlemmar och uppfattas som relevant i en ny tidsanda, där psykologer är mer rörliga på arbetsmarknaden. Därför hoppas jag att kongressen kan vara en kanal att utarbeta nya infallsvinklar och arbetssätt. Jag brinner lite extra för psykologers arbetsmiljö, som jag ser som nära förbunden med patientsäkerhet och effektiva organisationer. Här finns en alarmerande utveckling på många håll i landet, så frågan är hur vi kan bidra till att arbetsgivare skapar arbetsplatser och utformar uppdrag som gör det lättare att rekrytera och behålla psykologer, med en löneutveckling värd namnet? Där hoppas jag att kongressen och jag kan bidra till nya idéer.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Arbetsgivare; Region Skåne
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Kassör/vice ordförande i Region Skånes psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? Min främsta önskan och drivkraft är att värna och stärka psykologprofessionens roll inom den offentliga vården. Det är ofta svårt att erkänna eller förstå betydelsen av psykologers kompetens inom offentlig vård och det råder samtidigt en brist på förståelse för psykologers arbetsmarknad. Detta leder till psykologisk utarmning och en mycket alvarlig brist på psykologisk behandling för våra patienter. Ett deltagande i kongressen ser jag som ytterligare ett led i detta viktiga fackliga arbete.
Valdistrikt: Norrbottens län
Arbetsområde: Arbetar på Specialpedagogisk skolmyndigheten
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Förhandlande ombud och styrelseledamot i lokala Saco-S-föreningen på SPSM. Ledamot i Etikrådet. Representerar Sveriges psykologförbund i Saco-S representantskap.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Stort intresse för villkors-, professions- och demokratifrågor. Den rådande styrmodellen i offentlig sektor är problematisk ur ett arbetsmiljö- och medborgarperspektiv. Förhoppningsvis kan kongressen fatta viktiga beslut för att påverka detta.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Arbetar inom BUP, främst med forskning
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag ställer upp för val till kongressen då jag upplever att det finns ett generellt missnöje bland psykologer inom BUP Stockholm, som kräver ett tydligare fackligt engagemang men också ett betydligt mera engagerat fackförbund.
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Skola
Varför ställer du upp för val till kongressen? Har sedan 10 år ett starkt professionsengagemang, genom bland annat styrelsearbete i förbundets nationella förening för Psykologer I Förskola Och Skola (Psifos). Jag var också en av två huvudförfattare till föreningens "Kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan". Har som psykolog endast arbetat i skola och förskola, och arbetar nu också med handledning för psykologer i skolan. De senaste åren har jag även undervisat i professionsteori i introduktionskursen på specialistutbildningen. Vill gärna bidra till en livskraftig, självreflekterande och konstruktiv psykologkår.
Valdistrikt: Uppsala län
Arbetsområde: Organisation och ledarskap
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Nej
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har varit verksam som psykolog inom flera områden och har även handlett psykologer från olika sorters verksamheter, bl.a. som specialistmentor för specialistkollegium. De erfarenheterna har gett mig en insyn i psykologers vardag och förutsättningar, både de som arbetar som kliniker och de som verkar inom andra fält. Jag ser psykologers arbetsmiljö och arbetsgivarnas förståelse för vår professions kunskap, och behov, som en grundläggande och avgörande fråga för vår kår. Jag tänker att jag som specialist inom arbets- och organisationspsykologi också kan bidra med det perspektivet i olika professionsfrågor.
Valdistrikt: Uppsala län
Arbetsområde: Habilitering
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande i POMS Nationell förening för habiliteringspsykologer, suppleant i valberedning för Sveriges Psykologförbund
Varför ställer du upp för val till kongressen? Vill bevaka kongressfrågor ur professionsstrategiska och lokalfackliga perspektiv och för psykologer i habilitering. Har erfarenhet från flera olika delar av förbundet inkl. tidigare lokalfackligt arbete i Region Uppsala. Leg sen 1998 med erfarenhet från psykiatri, skola, kvalitetsutveckling och habilitering. Är mån om att bidra till att vi psykologer använder vårt förbund på bästa sätt och har försökt bidra i förbundet sedan 2012. Rösta på mig som 1/2 du kan rösta på utanför ditt eget distrikt!
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Förskola
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande Göteborgs stads psykologförening, styrelseledarmot sacorådet Göteborgs stad, skyddsombud
Varför ställer du upp för val till kongressen? Som ordföranden i en lokalförening ser jag det som viktigt att följa med i, och vara del av, förbundets arbete och utveckling centralt. Detta utifrån att ramarna för det lokalfackliga arbetet i grunden sätts utifrån de beslut som fattas centralt. Ska vi kunna bygga ett starkt och verksamt förbund krävs det att vi alla som medlemmar, från olika sektorer och delar i landet, engagerar oss och aktivt deltar i arbetet. Alla har inte möjlighet att vara lika aktiva jämt, det finns annat i livet som också måste få sitt utrymme men vi är ändå ganska många och kan vi alla växeldra lite och engagera oss i den utsträckning vi har möjlighet, under de perioder vi har möjlighet, så har vi chans att skapa något riktigt bra; för föreningen och för samhället och demokratin i stort. Kanske extra viktigt nu med de gemensamma utmaningar vi står inför i världen? Utifrån de tankarna ställer jag upp i valet till kongressombud.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Forskning på stress, återhämtning, säkerhet och arbetstider
Varför ställer du upp för val till kongressen? Min främsta drivkraft är att skapa förutsättningar för att människor ska må bra på jobbet, och känna glädje, engagemang och stolthet över arbetet de åstadkommer. Hög arbetsbelastning är, som ni säkert själva erfarit, inte den enda källan till stress. Faktorer som berör etisk och emotionell stress, exempelvis att inte ha förutsättningar att möta upp patienternas behov, är troligen än mer påfrestande. Jag ställer upp som kongressombud för att vara med och fatta kloka beslut som gör att vårt förbund kan verka för att vi psykologer får: - En bra arbetsmiljö och en hållbar arbetssituation - Goda förutsättningar för att ge patientsäker och högkvalitativ vård. Detta är mina ledmotiv, och vad ni kan förvänta er kommer genomsyra de beslut som jag är med och fattar under kongressen.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Egen företagare, psykologisk behandling, konsult.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill att psykologföretagarnas situation prioriteras. De flesta psykologer trivs bäst som egenföretagare. Det ligger i yrkets natur att själv bestämma om hur man ska arbeta. Många psykologer blir dåligt behandlade när yrkeskategorier som har begränsade insekter i psykologprofessionen är chefer över psykologer. Tyvärr är förutsättningarna och stödet till företagare för dåligt. Jag hoppas att kunna samla in företagarnas hjärtefrågor och på så sätt göra ett avtryck på kongressen. Många psykologkonsulter är klämda av bemanningsföretagen och tvingas arbeta för alltför låga ersättningar, med hög risk för utbrändhet. Vi behöver ta ett helhetsgrepp om detta och undersöka förutsättningarna för ett gemensamt ”bemanningsföretag. Det eller andra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för psykologföretagandet är frågor som jag vill diskutera.
Valdistrikt: Norrbottens län
Arbetsområde: Vuxenhabiliteringen, Region Norrbotten
Varför ställer du upp för val till kongressen? För att jag vill vara med och påverka psykologers arbetsvillkor i de nordliga delarna av vårt land, inte minst inom Regionen eftersom det är en stor arbetsgivare. Psykologer är en yrkesgrupp som besitter stor kompetens inom flertalet områden. Kompetens som inte tas tillvara i tillräckligt hög grad inom bl a regionsstyrda verksamheter. Jag tycker det är viktigt att vårt yrke inte urholkas på kunskaper som är psykologspecifika. Tyvärr har det skett en oroande utveckling kring just detta under flertalet år och inom olika verksamheter där delar av psykologens arbete blir något som andra yrkesgrupper ”likväl” kan göra. Det är viktigt att värna om vår yrkesgrupp och att vi får organisatoriska förutsättningar att göra vårt jobb ordentligt i de verksamheter vi är anställda inom.
Valdistrikt: Västerbottens län
Arbetsområde: Primärvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande Region Västerbotten, lämnar inom kort över stafettpinnen, men sitter kvar i styrelsen.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Har ett engagemang för psykologers arbetsmiljö och löner. Är stolt över vårt yrke och vill fortsatt tydliggöra psykologprofessionens viktiga roll i samhället.
Valdistrikt: Västerbottens län
Arbetsområde: Kliniskt inom primärvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Lokalt förtroendevald
Varför ställer du upp för val till kongressen? Det känns viktigt, spännande och intressant att få möjlighet att vara med och påverka psykologers framtida riktning.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Psykologisk behandling, privatpraktiserande
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag intresserar mig för psykologers arbetsmiljö, meningsfull professionsutveckling och ett arbete för en human och säker vårdmiljö inom såväl offentlig som privat vård.
Valdistrikt: Gävleborgs län
Arbetsområde: Arbetar inom primärvård med fokus på små barn
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande i den lokala föreningen
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag ställer upp till kongressen för att få möjligheten att vara med och påverka morgondagens arbetsmarknad och -miljö för psykologer.
Valdistrikt: Värmlands län
Arbetsområde: Kliniskt för tillfället, börjar snart arbete som skolpsykolog
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? För tillfället ledamot i Psykologföreningen Region Värmland
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har sedan länge varit intresserad av fackliga frågor som berör psykologer och upplever fackligt engagemang som en grundpelare för att synliggöra vår profession, utveckla karriär och kompetensfrågor samt förbättra arbetsmiljön för psykologer. Något som gjort att jag haft förtroendeuppdrag på min nuvarande arbetsplats och vidare representerat vår psykologförening i SACO. Sedan jag deltog på Psykologförbundets rådskonferens våren 2022 har också mitt fackliga engagemang stärkts ytterligare. Och som kongressombud ser jag möjligheten att vara del i att utforma och påverka framtiden för psykologer. Något jag, som relativt ny i yrket, ser som ett otroligt viktigt och spännande arbete där jag kan bidra. Fackliga sammanhang är för mig också en mötesplats, ett sätt att öka förståelse kring olika perspektiv i yrket, känna tillhörighet och kunna stötta varandra att verka för förändring. Här tror jag kongressen kan möjliggöra dessa viktiga möten och stärka samhörigheten inom vår profession, något jag ser som grundläggande för fackligt engagemang och utveckling.
Valdistrikt: Dalarnas län
Valdistrikt: Kronobergs län
Arbetsområde: Mödra- och Barnhälsovård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Jag har de senaste fyra åren suttit i styrelsen för Psykologföreningen i Region Kalmar län, varav de senaste tre som ordförande. Var kongressombud för Kalmar vid föregående kongress.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag ställer upp för val till kongressen för att jag vill fortsätta arbeta med och påverka psykologers förutsättningar för att kunna bedriva ett gott psykologiskt arbete, för en god arbetsmiljö, tydliga karriärvägar och en god lön. För mig är det även viktigt att Psykologförbundet fortsätter arbeta med att vara en demokratisk organisation, både centralt och lokalt, så att det speglar de medlemmar som den består av. I förlängningen handlar det för mig om att vara med och bygga ett hållbart samhälle där alla, både psykologer och de människor vi möter i vårt arbete, ska få bästa möjliga förutsättningar att komma till sin rätt.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Klinisk psykologi, organisation
Varför ställer du upp för val till kongressen? Arbetsområdena för psykologer är många och utvecklas vidare. Förändringar sker inom vårt yrke, och jag är intresserad av att sätta mig in i de utmaningar som väntar och delta i processen att ta beslut för professionen i rollen som kongressombud.
Valdistrikt: Östergötlands län
Arbetsområde: Arbetar kliniskt som egenföretagare
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Styrelsemedlem i Sveriges kliniska psykologers förening
Varför ställer du upp för val till kongressen? När jag blev egenföretagare efter tolv år som anställd inom region och privata företag öppnades som en hel värld av utmaningar och möjligheter. Jag vill värna egenföretagarnas representation inom förbundet. Jag vill också verka för ökade kontaktytor mellan psykologer inom vitt skilda fält. Jag brinner också för frågor som rör psykologers egna mående och för att stärka möjligheterna till olika former av psykologisk hjälp för psykologer själva.
Valdistrikt: Västernorrlands län
Arbetsområde: Habiliteringsmottagningen i Sollefteå
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Lokalombud för psykologförbundet i Västernorrland. Sitter i lönedelegationen samt i Sacorådet i Västernorrland.
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill få mer kunskap så att jag på ett bättre sätt kan representera medlemmarna lokalt men också ha möjlighet att påverka centralt. Mitt stora intresseområde är löneutveckling samt organisation.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Vuxenpsykiatri
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Förtroendevald för Psykologförbundet och ledamot i lokal samverkan för SACO
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill verka för att stärka organiserandet av psykologer i regionvården för att kunna förbättra våra villkor och arbetsmiljö. Vi skulle kunna prata mer inom yrket om hur vi har det på jobbet och driva gemensamma frågor lokalt. Detta behöver kombineras med ett mer proaktivt förbund på central nivå, inte minst vad gäller lönefrågan.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Arbets- och organisationspsykologi
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande Nationella Föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer
Varför ställer du upp för val till kongressen? Vill vara med och driva frågor som utvecklar professionen och kunskapsområdet.
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Primärvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Nej
Varför ställer du upp för val till kongressen? Psykologens yrkesroll står inför stora och viktiga förändringar. Arbetsvillkor och professionell kompetens samt utveckling behöver stärkas för att inte riskera att professionen blir oattraktiv för existerande och blivande kollegor
Valdistrikt: Värmlands län
Arbetsområde: Primärvård, skola samt egen företagare
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Fackligt förtroendevald samt skyddsombud
Varför ställer du upp för val till kongressen? Efter några års paus i nationellt fackligt engagemang från att tidigare ha arbetat i valberedningen samt ha varit en av initiativtagarna till det nationella nätverket för primärvårdspsykologer vill jag nu återigen vara med och diskutera förbundets framtid. Jag vill på kongressen bidra till att beslut fattas som möjliggör en god utveckling för psykologer både gällande arbetsvillkor som lön och arbetsmiljö samt hur förbundet kan verka för att samhället bättre ska kunna dra nytta av vår kompetens.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Primärvården
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Företrädare Central Samverkan förvaltning Primärvården
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill lyfta upp och stärka psykologensroll i primärvården och göra oss psykologer delaktiga i beslutfattande på organisatorisk nivå.
Valdistrikt: Västerbottens län
Arbetsområde: Arbetar i privat sektor med barn och ungdomar i första hand
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Kongressombud
Varför ställer du upp för val till kongressen? För att vara med och driva psykologers fackliga och professionella frågor. Jag brinner främst för psykologers villkor inom offentlig sektor. Viktiga frågor är inte minst löner och arbetsmiljö, men även möjligheter att påverka sin arbetssituation och arbeta enligt evidens. Jag är också intresserad av att fortsätta bidra till utvecklingen av specialistordningen. Jag vill se en kompetent psykologkår som vill ta plats i samhällsdebatten.
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Elevhälsan på grundskola och gymnasiet
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Valberedningen för Sveriges Psykologförbund
Varför ställer du upp för val till kongressen? Bevakar frågor relaterad till förskola, skola och generella professionsfrågor.
Valdistrikt: Hallands län
Arbetsområde: Kliniskt, barnsjukvård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Förtroendevald för Region Halland, ingår i styrelsen i Region Hallands psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? Som förtroendevald i Region Halland får jag en inblick i de utmaningar som psykologer möter i arbetslivet. Ofta handlar det om frågor kring arbetsmiljö, lön och förutsättningar kring kompetensutveckling. Genom att delta i kongressen önskar jag kunna påverka förbundets inriktning under kommande år, så att de frågor som drivs är sådana som påverkar psykologens förutsättningar i arbetslivet. Några viktiga områden är utformning av specialistutbildningen, lönefrågor och spridning av PLA-funktionen.
Valdistrikt: Västmanlands län
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Skola
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Styrelseledamot i Psifos
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag representerar gärna de medlemmar som vill ha ett proaktivt, modigt förbund som arbetar effektivt med att göra skillnad för medlemmarna och samhället. Jag har tidigare bl.a. suttit i förbundsstyrelsen och varit drivande i förbundets arbete med normkritik, hållbarhet och transparens samt totalförsvar/beredskap. Dessa frågor ligger extra varmt om hjärtat. Om jag får förtroendet använder jag gärna den kunskap jag fått genom mitt engagemang i förbundet för att påverka som ombud på kongressen.
Valdistrikt: Jämtlands län (Härjedalen)
Arbetsområde: Kliniskt: BUP
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Styrelseledamot
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag gillar både påverkansmöjligheten och allmänbildningen som fackligt arbete innebär, skulle gärna bredda det ytterligare genom att delta på nationell nivå!
Valdistrikt: Skåne län
Arbetsområde: Primärvården
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Styrelsemedlem Region Skånes Psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag har jobbat inom primärvården i 17 år och vill på kongressen synliggöra primärvårdspsykologens fantastiska jobb, men så klart också alla dess utmaningar. Jag vill även vara med och försöka påverka på vilket sätt och i vilka frågor förbundet ger röst i den allmänna samhällsdebatten. Vi behövs där!
Valdistrikt: Västra Götalands län
Arbetsområde: Primärvård och regional verksamhetsutveckling
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill lyfta fram psykologens roll i samhället generellt och inom vård och omsorg specifikt. Det vi psykologer kan bidra med är så oerhört värdefullt; vi behöver tydliggöra vår kompetens och ta ett steg fram. Min hjärtefråga är primärvården och hur psykologens breda kunskap kan tas tillvara här och i samverkansfrågor. Vi behöver klargöra psykologens ställning och vad vården behöver för att kunna utvecklas framöver – där jag ser kompetensutveckling för psykologer som en viktig nyckel.
Valdistrikt: Västmanlands län
Valdistrikt: Dalarnas län
Arbetsområde: Mödra- och barnhälsovård
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Vice ordförande i Psykologföreningen Region Dalarna, vice ordförande i SACO Region Dalarna
Varför ställer du upp för val till kongressen? Jag vill vara med och påverka i de framtidsfrågor som jag tycker är viktiga för oss i vårt yrke. Den fråga som det är mest bråttom med är kompetensförsörjningen. Hur kan Psykologförbundet påverka viktiga samhällsaktörer att agera i denna fråga.Om vi inte är tillräckligt många på arbetsplatserna påverkas ofta arbetsmiljön negativt. Då det redan ser ut så på många arbetsplatser hur kan vi arbeta för att få våra chefer att lyfta frågan om prioritering r resurserna är för små.
Valdistrikt: Stockholms län
Arbetsområde: Skola
Har du ett förtroendeuppdrag idag? I så fall vilket? Ordförande för Stockholms stads psykologförening
Varför ställer du upp för val till kongressen? I en tid av stor osäkerhet i världen och i vårt land, anser jag att det är extra viktigt att värna de redan befintliga organisationer/ fackförbund som bevakar, påverkar och kvalitetssäkrar olika verksamheters organisatoriska förutsättningar och innehåll (inte minst Elevhälsan ) liksom tillvaratar enskilda psykologers rätt till goda arbetsvillkor och rimliga löner. Jag vill därför stötta Psykologförbundets aktiviteter genom egen insats.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Presidium

Kongressen väljer mötesordförande och sekreterare, som leder kongressens förhandlingar och underlättar diskussioner och beslut.