Valda kongressombud

Nedan presenteras valda kongressombud.

Valdistrikt: Uppsala
Sysselsättning: Psykologstudent vid Uppsala Universitet, termin 8
Detta vill jag bidra med på kongressen: Under kongressen vill jag bidra med ett studentperspektiv och mina erfarenheter från att läsa vid Uppsala Universitet. Jag sitter också med i Studeranderådets styrgrupp och hoppas under kongressen kunna bidra med studeranderådets tankar kring de motioner som vi lagt inför kongressen samt vårt perspektiv på förbundets arbete med studentrelaterade frågor.
Kort om mig: Psykologi, teater och friluftsliv sammanfattar nog mig rätt väl. Varit engagerad i Psykologförbundets Studeranderåd i drygt ett år vilket känns fantastiskt kul. Studerar i Uppsala och jobbar extra vid bland annat OCD-Centret och Psykologifabriken. Vid sidan om psykologin arbetar jag med teater på lite olika vis och då jag är ledig går jag gärna ut i skogen eller tar en skidtur om vädret tillåter. Min självklara idol är Astrid Lindgren. Ser fram emot att träffa er alla på kongressen.
Valdistrikt: Örebro
Sysselsättning: Leg psykolog på allmänpsykiatrisk öppenvård
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra till att Psykologförbundet är ett förbund som värnar om alla människors psykiska hälsa och att psykologisk behandling ska finnas tillgängligt för alla som behöver det oavsett ekonomiska möjligheter och socioekonomisk status.
Kort om mig: Jobbat som psykolog sedan 2015. På fritiden är det familjen och hårdrock som upptar det mesta av min tid. Önskar att jag hade grönare fingrar!
Valdistrikt: Östergötland
Sysselsättning: Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, kliniker
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill kort och gott vara en röst för oss kliniska psykologer som arbetar inom regionernas verksamheter. Mina (och min förenings) hjärtefrågor är kring karriärsutveckling, specialisttjänster, PTP-program och hur vi kan öka chefernas kunskap om vår profession.
Kort om mig: Sedan hösten 2017 är jag ordförande i Psykologföreningen i Region Östergötland. 2017 fanns ingen lokal förening så vi började från grunden. När jag inte jobbar är jag exempelvis partipolitiskt aktiv (V) på kommunal nivå. Och så springer jag i skogen varje dag, i ur och skur, sedan drygt fem år tillbaka.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Psykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: För mig är det viktigt att stärka förbundets färdriktning i lön-, arbetsmiljö- och villkorsfrågor! Att arbeta för hur förbundet centralt kan stötta lokalföreningarna i arbetet med de genuint fackliga frågorna. Hur kan vi tillsammans vässa verktygen för att skapa en god löneutveckling och god arbetsmiljö, där psykologernas kunskap tas tillvara? Hur kan vi som litet förbund påverka i olika samverkans- och organisationsfrågor på våra arbetsplatser? Hur stöttar vi bäst våra medlemmar?
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog i 20 år och varit engagerad i förbundet som styrelseledamot och förhandlingsombud i Göteborgs Stads Psykologförening snart halva den tiden. Jag har även haft andra fackliga uppdrag och är nu sedan oktober även ordförande i samma förening. 2016 deltog jag på förra kongressen (samt rådskonferenser) och hoppas nu kunna följa upp det arbetet. Privat älskar jag att måla, läsa och gå på tankeväckande konstutställningar!
Valdistrikt: Halland
Sysselsättning: Arbetar inom somatisk specialistvård där jag delar min tid mellan smärtrehabiliteringen i Varberg och medicinmottagningen i Kungsbacka
Detta vill jag bidra med på kongressen: Halland saknade kongressombud vid senaste kongressen. För mig är det viktigt att få bidra till förbundets utveckling utifrån såväl det lokala som nationella perspektivet.
Kort om mig: Leg. psykolog sedan 2007, har främst arbetat med rehabilitering och habilitering. Förtroendevald sedan hösten 2018 och blev i september 2019 ordförande i Region Hallands psykologförening, som i flera år varit utan representanter. Är stolt över att vi nu åter har lokala representanter som kan finnas med som motpart till vår arbetsgivare och tillsammans verka för goda arbetsvillkor. Det är stimulerande att kunna få vara med och påverka, och styrelsen är efterfrågad och uppskattad av arbetsgivaren.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Jag arbetar på Kvinnokliniken i NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen, samt tar privata uppdrag på deltid.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag är intresserad av både fackliga frågor och professionsfrågor. I mitt lokala fackliga engagemang är jag mest inblandad i löneöversynsarbetet och styrelsearbetet. Jag var med på förra kongressen och är intresserad av att följa upp resultaten av de beslut som togs då.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog i 20 år, inom Bup och somatiken. Sedan ett år är jag specialist i klinisk vuxenpsykologi. Jag har varit fackligt engagerad större delen av den tiden och suttit i styrelsen för Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen (PVGR). Det har gett mig en bred bild av psykologers arbetsvillkor inom VGR.
Valdistrikt: Södermanland
Sysselsättning: Neuropsykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Demokratin inom Sveriges Psykologförbund ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill gärna vara med i diskussionen för att hitta en annan form av representationssystem till kongressen. Jag vill också gärna bidra med mina nu mångåriga erfarenheter från vården i diskussioner om psykologers arbetsmiljö och framtida utveckling av rollen.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 1987 inom psykiatri, habilitering och rehabilitering. Jag har under denna tid vidareutbildat mig i neuropsykologi och psykoterapi, har även legitimation som psykoterapeut. Jag är ordförande för Psykologföreningen i Region Sörmland och har varit del av styrelsen sedan föreningen startade 2010. Jag är varmt engagerad i människors lika rättigheter, vilket präglar min inställning till livet och till min omgivning i stort.
Valdistrikt: Uppsala
Sysselsättning: Psykolog inom Psykos och Rättspsykiatri
Detta vill jag bidra med på kongressen: Utan att direkt veta vad kongressen kommer att ta upp som viktiga frågor denna gång så tycker jag att löner och villkor alltid är viktiga. Betydelsen av psykologer och psykologisk kompetens i en alltmer föränderlig vardag likaså. Under själva kongressen är det viktigt med öppna och fria diskussioner för att kunna komma fram till bra beslut. En stämning där även ovana kongressdeltagare vågar yttra sig, lägga yrkanden och argumentera. Bra och givande arbetsklimat.
Kort om mig: Leg. psykolog sedan 1983 och leg. psykoterapeut sedan 1995. Jag har alltid varit fackligt engagerad på så väl lokal nivå som inom nationella yrkesföreningar, Kliniska psykologers förening (SKPF) och Forensiska psykologers förening (SFPF). Genom att sitta i samverkan på lokalnivå kan man direkt påverka sin och sina medarbetares arbetssituation och arbetsmiljö. Arbeta för specialisttjänster och karriärvägar. Jag tycker inte om att motionera men dansar gärna regelbundet några gånger i veckan.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Förskolepsykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra till att Sveriges Psykologförbund framåt arbetar aktivt för att stärka psykologens roll och position på alla de arenor där vi verkar, även utanför vården.
Kort om mig: Jag är förskolepsykolog i Göteborgs stad, lokalfacklig representant i Psykologföreningen Göteborgs stad, styrelseledamot i PSIFOS och samordnare för nätverket för Psykologer i förskolan.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: leg psykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bland annat bidra med min erfarenhet av att arbeta som psykolog i privat verksamhet och driva frågor som har med hur vår kompetens tas tillvara och hur våra karriärvägar ser ut och kan utökas. Ett annat område jag brinner för är utvecklingen av vår specialistutbildning.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog i 16 år. Jag började min psykologbana på BUP och har arbetat inom landstinget i många år innan jag gick över till Falck Healthcare där jag de senaste fem åren arbetat med krishantering och samtalsstöd. Jag är i sluttampen av men specialistutbildning i klinisk psykologi. Jag tycker om att engagera mig på olika sätt, i stort och smått, privat och på jobbet. Jag vill gärna engagera mig fackligt för utveckling av vår profession.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Leg psykolog inom vuxenpsykiatrin i Region Stockholm
Detta vill jag bidra med på kongressen: Se till att lönefrågan är prioriterad i förbundsarbetet samt hjälpa till att fatta beslut som gör att förbundet jobbar aktivt med miljöfrågor i smått och stort under kommande mandatperiod. Jag ser fram emot, om jag får möjlighet att delta, att få välja en ny förbundsstyrelse och -ordförande som är engagerade i psykologspecifika frågor och som kan vara förbundets ansikte utåt och hjälpa till att uppmärksamma psykologiska aspekter i t.ex. media.
Kort om mig: Jag har varit fackligt engagerad sedan 2015, sitter med i lokal samverkan samt är ledamot i Psykologföreningen Region Stockholm. Mitt fokus i det fackliga arbetet är att jobba för en bättre löneutveckling för psykologerna i regionen samt att jobba för införandet av fler specialisttjänster inom regionen. Mitt personliga mål med mitt fackliga engagemang nästa år är att göra löneprocessen mer begriplig för mig själv och då också för medlemmarna, då jag själv tycker att det är rätt obegripligt hur löneprocessen i regionen går till.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Information saknas
Detta vill jag bidra med på kongressen: Information saknas
Kort om mig: Information saknas
Valdistrikt: Västmanland
Sysselsättning: Psykolog i skolan, eget företag på sidan om, läser till specialist i pedagogisk psykologi
Detta vill jag bidra med på kongressen: Att psykologer från kommunal verksamhet och framförallt skolan blir representerade.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2015, men varit fackligt aktiv sedan 2007. Engagerade mig i psykologförbundet via lokal förening 2016 och var ordförande för region Västmanlands psykologförening 2017-2018. Sedan 2018 arbetar jag i en kommun utan samverkansavtal så det fackliga arbetet nu innebär många MBL-förhandlingar. Jag brinner lite extra för feminism och intersektionalitet.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Jag arbetar sen 2016 heltid fackligt som ordf i Psykologföreningen i VGR. Tidigare arbetat inom MBHV och där utbildat mig t specialist i pedagogisk psykologi. Har min tjänst inom primärvården på vårdcentral.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Att bidra med en konstruktiv diskussion med fokus på övergripande mål. Psykologer har flyttat fram fötterna och samtidigt behöver vi lyfta fram vår kompetens och jobba för att den värderas och används – och respekteras! Det är såväl en arbetsmiljöfråga som viktig för skrået. Vi behöver även ta plats i den offentliga debatten och inte lämna walk over till andra professioner att föra talan i frågor inom vårt kunskapsfält; ge en analys av sakernas tillstånd och visa på framkomliga vägar.
Kort om mig: Är intresserad av hur vi kan arbeta smartare och ta till vara psykologers kompetens utan att springa fortare. Kämpar mot mätkulturens avarter till förmån för en tillitsbaserad organisation. Tycker att vi psykologer ska ha sjukskrivningsrätt. Är bekymrad över krisen i BUP och krisen i samhället som leder till psykisk ohälsa hos såväl barn som vuxna. Mellan alla engagemang lägger jag in en stund att andas. Gillar att vandra och bada bastu med dopp i havet eller i älven.
Valdistrikt: Gotland
Sysselsättning: Klinisk neuropsykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill företräda alla "provinsialpsykologer" runt om i Sverige som arbetar utanför universitetssjukhus och högspecialiserade mottagningar! Även psykologer i glesbygd måste få bra förutsättningar! Jag vill också att vi i Sveriges Psykologförbund vågar visa framfötterna och tydligare marknadsför allt vad vi psykologer kan bidra med! Det finns flera områden där vår kompetens är underutnyttjad!
Kort om mig: Klinisk neuropsykolog i Sveriges minsta men bästa region, Gotland! Ordförande i den lokala psykologförening som startade upp 2018. Sedan länge engagerad i yrkesföreningen Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF). Har också representerat Psykologförbundet i delar av SKR:s arbete med nationell kunskapsstyrning. Brinner för kognitiv medicin! Bor på en skogsgård ute på landet med fru och två barn. Gillar matlagning (shout-out till alla PLM:are!) och tiki-drinkar.
Valdistrikt: Gävleborg
Sysselsättning: Leg. Psykolog och teamledare för Digital psykiatri i Region Gävleborg
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill delta på kongressen för att lära mig mer om det fackliga arbetet och för att på sikt bli mer engagerad och involverad, till exempel i arbetsmiljöfrågor. Genom min närvaro får jag en uppfattning om hur jag kan påverka hur villkoren för arbetet ske se ut och hur det ska utvecklas för att vi som kår ska ha så goda möjligheter som möjligt att göra ett bra jobb och samtidigt må bra.
Kort om mig: Jag har varit legitimerad i lite mer än 1.5 år. Gjorde min PTP inom primärvård och har sedan jag blev legitimerad arbetat inom psykiatri, dels kliniskt och dels med verksamhetsutveckling och implementering av digitala lösningar för ökad tillgång till psykiatrisk vård inom Region Gävleborg. Utanför psykologins område har jag ett intresse för HBTQI-personer rättigheter och är engagerad i RFSL Gävleborg.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Skolpsykolog, Lunds Kommun
Detta vill jag bidra med på kongressen: Lokalt fackligt arbete är oerhört viktigt och grundläggande för en fackförening. Striden för arbetsrättsliga frågor kan enbart bli framgångsrik om engagemanget är högt och aktiviteten stark ute i arbetsplatsföreningarna. Det är därför viktigt att förbundet satsar tid och resurser för att stärka och underlätta detta. Jag vill bidra med perspektivet av att vara aktiv i en mycket liten arbetsplatsförening inom en kommun. Jag hoppas också på att frågor om hur vi bäst kan främja och stärka lokalt fackligt arbete inom förbundet kan bli aktuella även vid denna kongress.
Kort om mig: Medlem i förbundet sedan studietiden, tog examen -04. Har varit fackligt aktiv först som studerandeombud, därefter inom Region Skåne och sedan fyra år tillbaka inom Lunds Kommun. Har deltagit i styrelsearbete, suttit i samverkan och medverkat vid lönerevisioner. Har egentligen börjat känna att jag med råge har fullgjort min samhällstjänst vad gäller att delta i lokal facklig samverkan och är mer än villig att lämna stafettpinnen vidare till någon annan, men vår lokala förening är mycket liten, vi har många platser i samverkan att fylla och är mitt uppe i en större och väldigt rörig organisationsförändring. Just nu är inte tillfälle att dra sig tillbaka… Jag har jobbat som psykolog vid barn- och ungdomshabiliteringen ett år, på en mindre BUP-klinik i tio år och som skolpsykolog i fyra år. Har hög kompetens avseende autism och autismliknande tillstånd, hade erfarenhet och universitetsutbildning inom detta specifika område redan innan mina psykologstudier. Har till stor del ägnat mig åt utredningar och diagnostik men har även jobbat med behandling, har vidareutbildat mig avseende KBT för barn och ungdomar. Brinner för att vägen till rätta insatser och behandling ska bli så smidig och snabb som möjligt för de barn och unga som tillhör kliniska grupper.
Valdistrikt: Kronoberg
Sysselsättning: Nybliven pensionär
Detta vill jag bidra med på kongressen: Driva professionsfrågorna och lönefrågan. Arbetsmiljöfrågan ligger också varmt om hjärtat.
Kort om mig: Blev biträdande psykolog 1977, legitimerad 1982. Jobbat på behandlingshem för alkoholister och narkomaner, skola/förskola, vuxenpsykiatri, barnhab, vuxenhab och konsulterat på BUP. Haft många specialistkurser inom IHPU. Har varit engagerad i förbundet sedan 1985, först i kretsstyrelser (Västmanland, Kalmar och Kronoberg), sen i förbundsstyrelsen. Nu är jag ordförande i Sveriges neuropsykologers förening och i den svenska EuroPsy-ackrediteringskommittén. Är också mentor i specialistutbildningen. Har sedan pensionen återupptagit mitt litteraturintresse. Andra intressen är resor, vin och mat.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Leg. psykolog för Mindler, samt politisk sekreterare vid Sveriges Läkarförbund
Detta vill jag bidra med på kongressen: För mig är syftet med att vara kongressombud att representera de psykologkollegor som väljer att lägga sin röst på en. Detta vill jag göra, och jag har därför varit med och skrivit två motioner till kongressen. Den ena handlar om att det behövs en utredning om att förbättra PTP-året och den andra om ett mer demokratiskt val för att välja studentombud. Jag blev tillsammans med Sara Henrysson Eidvall nominerad till kongressombud av Sveriges Arbets- och Organisationspsykologers styrelse.
Kort om mig: Jag har psykologexamen från Lunds universitet, och har arbetat som klinisk psykolog på BUP, organisationspsykolog hos cut-e, vid föreningen Storasyster som behandlar kvinnor som varit med om sexuella övergrepp och just nu arbetar jag deltid som leg. psykolog med IKBT för Mindler. Min huvudsakliga tjänst är dock för f.n. hos Sveriges Läkarförbund, där jag arbetar som politisk sekreterare. Tidigare har jag även varit vice ordförande för Saco Studentråd och suppleant i Sveriges Psykologförbunds styrelse.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Psykolog i Höganäs kommuns närvaroteam
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill driva frågor om; att tillgång till psykolog ska skrivas in i fler lagar än skollagen, att psykologer anställda i staten ska få samma fackliga status som i region och kommun och att psykologer oberoende av arbetsgivare ska lyda under samma lagparagraf i OSL.
Kort om mig: Jag har varit med i förbundet sen studieåren i Linköping där jag gick den första kullen på psykologprogrammet som startade 1995. Jag har arbetat som psykolog sen 2000; i landsting/region på BUP, ungdomshälsa/primärvård, vuxenpsykiatri, rättspsykiatri och beroendevård, i staten i Försvarsmakten och Kriminalvården och nu i kommun. Jag är specialist i klinisk psykologi/psykologisk behandling. På fritiden tycker jag om att simma och köra veteranbil.
Valdistrikt: Kronoberg
Sysselsättning: Leg psykolog på Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra med att göra Kronobergs röst hörd på kongressen när det gäller frågor om bl.a. professionsutveckling och vilka frågor kongressen ska arbeta med.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2016 och sitter sedan våren 2019 som ordförande i den lokala fackliga föreningen i Region Kronoberg.
Valdistrikt: Dalarna
Sysselsättning: Psykolog på en utredningsmottagning inom BUP
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill jobba för att vår kompetens ska användas på rätt sätt och vara en självklarhet inom vården med första avstamp i psykiatri och primärvård. Det är ett arbete som det redan är igång men som behöver mer kraft. Jag vill också arbeta aktivt för att vara en länk mellan valdistriktet och kongressen.
Kort om mig: Jag har varit leg. Psykolog sedan två år tillbaka och lika länge hat jag arbetat inom BUP med att utreda barn (oftast med frågeställning autism). PTP-året gjorde jag inom rättspsykiatri. Jag brinner för mycket och det elden sprider sig ju mer jag arbetar. Grunden i det jag vill förändra har sin grund i tanken på att alla har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. På fritiden försöker jag att göra roliga saker och få skratta. Det som brukar funka är stand-up, tv-serien atypical och Nailed it
Valdistrikt: Blekinge
Sysselsättning: Leg. Psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin Blekinge
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra med intresse och engagemang.
Kort om mig: I skrivande stund har jag varit legitimerad psykolog i ca ½ år och fackligt engagerad lite mer än ett år. Mitt fackliga engagemang startade tidigt under PTPn då den lokala föreningen nyligen väckts ur sin dvala. Tycker att det är viktigt att ha lokal facklig representation då kännedom om unika möjligheter såväl som begränsningar är nödvändigt för att kunna representera medlemmarna adekvat.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Neuropsykolog på Skånes Universitetssjukhus och doktorand på Lunds Universitet
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill arbeta för att stärka psykologens roll inom somatiken och för att specialistutbildningen förankras i verksamheterna och utgår från patienternas behov.
Kort om mig: Jag har varit fackligt aktiv i ca 15 år. Redan som student var jag engagerad i Psykologförbundets Studeranderåd. På min nuvarande arbetsplats har jag varit förtroendevald i ungefär 5 år - först i samverkan och nu som löneförhandlare. På fritiden gillar jag att spela brädspel, spela TV-spel, läsa böcker, springa, köra motorcykel, klappa på katter, och dricka dyrt kaffe.
Valdistrikt: Jämtland
Sysselsättning: Psykologstudent vid Mittuniversitetet Östersund, termin 8
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som psykologstudent och ordförande för Psykologförbundets studentförening i Östersund är jag speciellt intresserad av utbildningsfrågor, och jag hoppas kunna bidra med viktiga erfarenheter och åsikter inom detta område, och fungera som en röst för andra psykologstudenter. Jag hålls även uppdaterad gällande bästa tillgängliga forskning, särskilt eftersom ett speciellt fokus vid Mittuniversitetet ligger på evidensbaserad behandling. Jag ser väldigt mycket fram emot att delta på kongressen och hoppas på intressanta samtal gällande viktiga frågor!
Kort om mig: Jag är från Göteborg och flyttande till Östersund när jag började studera. Vinter och snö har jag numera varmt om hjärtat. Jag har varit medlem i Psykologförbundet sedan jag började på psykologprogrammet och tycker att förbundet driver viktiga frågor, och jag upplever det som ett stort stöd för både studenter och yrkesverksamma. När jag inte studerar hänger jag gärna vid spisen, på gymmet eller i skidspåret.
Valdistrikt: Västernorrland
Sysselsättning: Psykolog i primärvården
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bland annat bidra med att se ett glesbygdsperspektiv i det som planeras för framtiden. Det är ofta ett perspektiv som glöms bort. Forskning har visat att det som utvecklas i tätorter inte alltid fungerar i glesbygd då det ofta både geografiskt och resursmässigt är andra förutsättningar. Samtidigt som det finns väldigt mycket innovativt som görs i glesbygd som forskning visat är betydligt lättare att skala upp och använda i mer tätbebyggda områden.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2002, är även legitimerad psykoterapeut och specialist. Har suttit i Föräldra- och barnhälsovårdspsykologernas nationella styrelse och arbetat inom samma verksamhet med vårdutveckling i ca 6 år. Jag har arbetat kliniskt inom Föräldra- och barnhälsovården, Bup, vuxenpsykiatri och som psykolog i primärvården.
Valdistrikt: Örebro
Sysselsättning: Egen företagare, driver Richert Psykologi AB. Privat psykologmottagning, samt konsultverksamhet inom hållbarhet och ledarskap.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Mitt perspektiv som nytänkande egenföretagare kan bidra. Många har även firma som bisyssla. Googling (dec 2019) på Psykologförbundet och Örebro leder främst till en inbjudan till träff 2018. Förbundet kan göra mer lokalt - en fråga jag kan och vill driva! Mina vansinniga förslag har slipats ner lite - förhoppningsvis nu mer en funktionell förmåga att tänka utanför boxen... Jag är driven och samarbetar gärna och väl kring många frågor.
Kort om mig: Jag är övertygad om att alla kan må och fungera bättre. Därmed inte sagt att det är enkelt! Nyckelord om mig som psykolog: KBT. Compassion-fokuserad terapi. Mänsklig hållbarhet. Mod. Mitt, ditt, vårt mod. Fascinerad av moral, medvetande, sanning. Bor i Örebro med tre söner. Habitat: spår, skog, meditationspall. Leg psyk 2006. Student i förbundsstyrelsen. Skapat nätverket Psykologer i Örebrotrakten (200 medlemmar). Richert uttalas ”rickert”, men jag är van vid både fransk och tysk touch.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Leg psykolog i Försvarsmakten
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag deltog på kongressen 2017 och tyckte att det var en positiv erfarenhet av intensivt arbete, engagerade diskussioner och att på ett konkret sätt utöva inflytande över förbundets inriktning. Jag hoppas få möjlighet att göra detsamma i år igen. Jag är särskilt intresserad av samtalen om hur förbundet ska fungera i framtiden, valet av ny förbundsordförande och utvecklingen av specialistutbildningen.
Kort om mig: Jag är 36 år och arbetar sedan två år tillbaka som psykolog på Försvarsmaktens avdelning för Specialurval i Stockholm. Jag blev legitimerad 2012 och har tidigare främst jobbat inom vuxenpsykiatrin. Under en kort period var jag engagerad i psykologföreningen i SLL. Nu är jag nybliven medlem i arbets- och organisationspsykologer och ser kongressen som ett bra tillfälle att få inblick i föreningens roll i förbundet. Jag tycker om att läsa och segla när jag har tid och jag har precis lärt mig grunderna i aktie- och fondsparande.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Leg.psykolog på WeMind Ångest och depression
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag är intresserad av att lära mig mer om det fackliga arbetet och hur vi som psykologer kan organisera oss och nå ut till så många som möjligt. Jag är i övrigt intresserad av frågor kring hur psykologer ska känna en större samhörighet och hitta fler arenor för samverkan och samarbete inom kåren.
Kort om mig: Legitimerad psykolog sedan 2010. Har arbetat kliniskt med bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar av vuxna sedan dess. Har startat upp och driver ”Psykologer åker båt”, en kombinerad föreläsnings- och nöjesresa för psykologer och psykologstudenter som kommer att arrangeras för 4:e gången i september 2020.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Egen företagare som specialist i neuropsykologi/uppdrag som examinator inom specialistutbildningen/pensionär .
Detta vill jag bidra med på kongressen: Utveckla specialistutbildningen. Värna om psykologernas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Arbeta för att den monetära ersättningen motsvarar psykologens kompetens och ansvar.
Kort om mig: Arbetat som psykolog sedan tidigt 80-tal, fr a inom psykiatrisk slutenvård. Forskarutbildning vid Karolinska institutet. Medlem i förbundet sedan dag 1 på utbildningen. Har varit ordförande i arbetsplatsförening, ledamot av SACO-förening, ordförande för Sveriges Neuropsykologers Förening, ledamot av FS, ordförande för både gamla och nya Specialistrådet, deltagit i alla kongresser sedan 1992, från 2004 som ombud för Stockholm. Opera- och övrigt musikintresse.
Valdistrikt: Örebro
Sysselsättning: Örebro Universitet, Psykologprogrammet, Termin 2
Detta vill jag bidra med på kongressen: Student och Örebro perspektivet.
Kort om mig: Jag har suttit med i styrelsen i ett halvår. Jag gillar Japan väldigt mycket, dess språk, kultur, mat, med mera. Brädspel tycker jag kan vara ett kul sätt att utmana och lära känna människor, se hur de bluffar och så vidare. Nyligen börjat med dans, tycker fysiska aktiviteter är kul. Brukar ofta och har länge varit av och på med att gymma och springa.
Valdistrikt: Örebro
Sysselsättning: Psykolog på Beroendecentrum Örebro
Detta vill jag bidra med på kongressen: Målet för mig är att vi kan skapa karriärvägar för psykologer, där man får tydlig kompetensutveckling som går ihop med relevant löneutveckling.
Kort om mig: Jag har varit psykolog sedan 2001 och jobbat inom psykiatrin nästan 10 år. I förbundet har jag redan engagerat mig i 2011 och är Ordförande i Psykologföreningen RÖL nästan tre år. Utöver mitt jobb älskar jag musik, laga mat och resa, där jag kan utforska nya ställen samt möta olika kulturer och människor.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Lunds Universitet, termin 6
Detta vill jag bidra med på kongressen: På kongressen vill jag bidra med mina egna och mina programkamraters upplevelser och perspektiv som studenter under dagens psykologutbildning, både i diskussioner och i beslutsfattande. Genom mitt engagemang på olika plan under terminerna som gått och med det intresse jag haft för att höra andras upplevelser och tankar hoppas jag kunna göra detta väl:)
Kort om mig: Redan sedan termin 1 har jag suttit med i Studeranderådet, i början som studentrepresentant men nu några år senare i styrgruppen som Internationell Koordinator. Nere i Lund har jag varit både aktiv medlem och ordförande i den lokala föreningen. Då jag inte befinner mig i psykologkontext smyger jag in nya växter i lägenheten när rumskamraten inte märker, det korrelerar ganska starkt med att vi nu är på väg mot vår och ljusare tider. Annars klättrar jag också en del, något jag varmt rekommenderar!
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Leg. psykolog på Modigo
Detta vill jag bidra med på kongressen: Frågor kring psykologers arbetsmiljö samt vikten av kontinuitet och sammanhållen vård inom BUP och VUP är två hjärtefrågor för mig. Dessa områden hänger ju ihop då den enorma omsättning av psykologer som finns nu skapar en ond cirkel både avseende psykologers arbetsmiljö och patienternas vård. Ett hållbart arbetsliv för oss och en god vård för patienter står i ett ömsesidigt förhållande.
Kort om mig: Jag tog examen 2014 från Lunds universitet, blev legitimerad 2015. Har arbetat med neuropsykologiska utredningar i somatiken och neuropsykiatriska utredningar i psykiatrin samt med insatser vid autism på vuxenhabiliteringen.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Stockholm Universitet, termin 3
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra så gott jag kan med studenters perspektiv på utbildningen. En hjärtefråga för mig är genus och bristen på det perspektivet inom utbildningen; med tanke på HBTQ-personers utsatthet när det kommer till psykisk ohälsa samt mäns våld mot kvinnor ser jag det som en viktig fråga. Detta är min första kongress och då jag nyligen engagerat mig i förbundet hoppas jag få lära mig massa av alla kloka människor som kommer, samt hitta inspiration till framtida arbete.
Kort om mig: Jag blev medlem i Psykologförbundet direkt jag kom in på psykologprogrammet, men har engagerat mig i SPFS alldeles nyligen. Jag är en värmlandstös som brunnit för kampen mot psykisk ohälsa sedan jag var liten, har två katter som jag älskar lite för mycket och tränar på min fritid. Meditation och yoga är en stor del av mitt liv. Jag jobbar också på ett häkte samt ett HVB-hem här i Stockholm.
Valdistrikt: Jämtland
Sysselsättning: Information saknas
Detta vill jag bidra med på kongressen: Information saknas
Kort om mig: Information saknas
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Arbetat inom BUP, Barnhabilitering, Barnklinik, skola och sedan 1991 på tjänst med MBHV, VG-regionen med placering i Fyrbodal, Dalsland.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Psykisk hälsa hos barn, unga och föräldrar är ett område som fortsatt behöver värnas. Likvärdig vård inom både hälso- och sjukvård är ett begrepp som jag vill se praktiserat i verkligheten. Vi behöver fortsätta arbeta för att synliggöra och tydliggöra psykologen som en viktig profession i dagens samhälle, på flera nivåer.
Kort om mig: 1993-99 var jag ombud i Saco-rådet i Dalslands primärvård, sekr. och vice ordf. och ordf. Sedan ca 5 år är jag skyddsombud och sitter i samverkansgrupp för SACO/SPF. Anledningen till att jag engagerat mig fackligt igen, är organisationsförändringar där man mer haft fokus på kvantitet och prestation framför kvalitet och vad som är bäst för barnen och familjerna. Intressen är att läsa, vara i naturen och att umgås med våra hästar på gården. Familjen är min viktiga bas.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Arbetar 60 % i Region Skåne, Förvaltning Psykiatri & Habilitering, verksamhetsområde Vuxenhabilitering. Arbetar som facklig företrädare på 40 %.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Tankar och funderingar kring hur olika verksamheter kan samverka kring patienter med komplexa och dubbla diagnoser, patienter som ofta har en ansträngd tillvaro med många vårdgivare. För egen del är det mest aktuellt för patienter med neuropsykiatriska diagnoser, som ökat väldigt mycket under 2000-talet, och med samtidig psykisk sjukdom. Dessa patienter hamnar ofta i kläm mellan olika verksamheter så som psykiatrin, habiliteringen och primärvården.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2010. Jag är lokalt facklig förtroendeman sedan 2013, blev invald i styrelsen för Region Skånes psykologförening 2018, hösten 2019 blev jag utsedd till facklig företrädare övergripande Region Skåne på 40 %. Privat är mitt stora intresse konsthantverk, primärt silversmide, men även trä och textil.
Valdistrikt: Norrbotten
Sysselsättning: Rådgivare med psykologisk kompetens, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Detta vill jag bidra med på kongressen: Några viktiga frågor för mig (där förbundet kan göra mer än idag) är ökad föreningsdemokrati, mer fokus på de stora problemen med undermålig arbetsmiljö för många psykologer, mer fokus på att stärka det lokalfackliga arbete och mer konstruktiv problematisering av rådande styrning av offentlig sektor.
Kort om mig: Legitimerad psykolog sedan 2009. Engagerad inom förbundet på olika sätt sedan studietiden på tidigt 00-tal. Tidigare varit bland annat lokalt skyddsombud, ordförande i psykologförening i kommunal sektor, styrelseledamot i Psifos och kongressombud för Norrbotten två gånger tidigare. Nu lokalfackligt aktiv som avdelningsombud för SACO-S på SPSM.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Leg Psykolog. 100%. Vuxenpsykiatri.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som varande skyddsombud så vill jag tillföra mer arbete kring att prioritera hjälp och skydd till våra kollegor. Vårt yrke har en stor utsatthet mot patienter kollegor och chefer. Vilket är något jag upplever ofta hamnar i bakgrunden av andra frågor. Som fackförbund är skyddet av jobben och våra medlemmar våra viktigaste frågor. Vi måste ge våra medlemmar allt stöd i att hantera detta
Kort om mig: Jag är en föreningsmänniska och har tidigare varit med och drivit Sverok-föreningar, studentföreningar och sysslat med utbildningsbevakning. Jag har också varit partipolitiskt aktiv på Gotland när jag bodde där då satt jag i socialnämnden som representant för Vänsterpartiet. Nu boendes i Stockholm fokuserar jag mer på arbete med RFSU och med hobbies såsom arrangerande av lajv. Som synes är jag alltså en nörd men nörderierna skiftar över tid.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Organisationspsykolog i egen verksamhet
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill gärna föra fram mina erfarenheter från arbets- och organisationspsykologin. Både när det handlar om företagande och hur vi som psykologer uppfattas av kunder och samarbetspartners men också hur vi kan bli starkare som profession och stå för vetenskap och beprövad erfarenhet en värld som ofta handlar om att köpa det enkla eller trendiga. Jag vill lyfta perspektiv som har med hållbarhet att göra. I synnerhet kopplingen mellan individ, organisation och samhälle och hur Psykologförbundet kan bli en tydligare kunskapsaktör och pådrivare för att skapa ett bättre, mer hållbart samhälle och arbetsliv. Psykologförbundet behöver utveckla sin syn på hållbarhetsfrågor och bli en tydligare avsändare för forskning, kunskap och praktik på området.
Kort om mig: Jonas Mosskin är 38 år och psykolog sedan 2012. Han har tidigare varit engagerad av förbundet i samband med panelsamtal. Han har även varit med i organisationskommittén för European Congress of Psychology i Stockholm, 2013. Jonas är vice. ordförande i den nya nationella föreningen Psykologer för hållbar utveckling. Han är en skribent och skriver om psykologi, kultur och samhällsfrågor i DN, Dagens Arbete, Pasykologtidningen och Modern Psykologi bl.a. Han har tidigare varit engagerad i Mind och satt i styrelsen mellan 2013-2017. Han brinner för att skapa ett hållbart arbetsliv och ett mänskligare samhälle. Han driver också bla. samtalsserien Psykologer läser böcker.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Leg psykolog i Elevhälsan Utbildningsområde 2 Göteborg
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag har störst engagemang i professionsfrågor - att lyfta och förtydliga den gemensamma basen i psykologin som vetenskap, att driva professionens praktik i en relationell och kontextuell riktning, och om att värna en konceptualisering av professionen som inkluderar icke-kliniska aspekter av praktiken (hälsofrämjande, pedagogiska och arbets- och organisationsorienterade aspekter).
Kort om mig: Har arbetat som psykolog sedan 2010. Med i Psifos styrelse 2012-2017. En av två huvudförfattare till Psifos kvalitetsmodell. Gillar min familj, musik, film, klippor och hav.
Valdistrikt: Jönköping
Sysselsättning: Leg. Psykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: De frågor som jag vill bevaka är främst skolpsykologernas intressen. På många håll i landet fungerar samverkan mellan olika verksamheter (Psykiatri, Skola, Soc) detta är något som jag tror är viktigt att ändra på.
Kort om mig: ag har varit Legitimerad i fyra år och arbetat både inom specialistpsykiatrin och kommunen. På fritiden tycker jag om att vara ute i skogen eller skärgården. Jag bor utanför Jönköping med sambo och ett barn med ett till på väg.
Valdistrikt: Västerbotten
Sysselsättning: Leg. psykolog i centrala elevhälsan för- och grundskolan, Umeå kommun
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som deltagare på kongressen hoppas jag på att kunna få möjlighet att bevaka och bidra till de frågor som berör psykologer i glesbygd samt psykologer i skolan. Jag tänker även att psykologerna som yrkesgrupp skulle kunna synas mer i samhällsdebatten och jag hoppas på att få möjlighet att bidra till att hitta gemensamma frågor som förbundet kan driva inom ramen för psykologers yrkeskunnande. Vi är en yrkesgrupp som, med vår kompetens, kan bidra på många olik arenor i samhället och verka inom många olika områden. Svårigheterna kan då vara att hitta gemensamma ståndpunkter.
Kort om mig: Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan våren 2014, verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin och sedan inom elevhälsan. Jag har tidigt i min yrkesroll som psykolog engagerat mig fackligt och är idag förbundets lokala representant inom Umeå kommun. I det uppdraget sitter jag även med i vårt lokala Sacoråd och deltar i löneöversynsarbetet som en del av akademikeralliansen i kommunen. Jag är även skyddsombud på min arbetsplats och sitter med i vår lokala samverkansgrupp. På det mer professionsfackliga fältet så är jag engagerad i Psifos (psykologer i förskola och skola) och sitter sedan hösten 2016 med i den nationella styrelsen.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Arbetar halvtid som psykolog på Vårdcentral i Stockholmsförort och halvtid som privatpraktiserande psykolog i Stockholm.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Vill förbättra psykologers ställning inom den offentligt finansierade vården samt förbättra villkoren för psykologer. Varit aktiv i styrelsen för PPP, Privatpraktiserande Psykologer inom Sveriges Psykologförbund, de senaste tio åren.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Student som läser termin 8 på psykologprogrammet vid Göteborgs Universitet.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Det blir min första kongress, så dels ser jag fram emot att få lära mig mer om förbundet och träffa medlemmar från hela landet. Dessutom vill jag försöka representera de kloka studenterna på Göteborgs Universitet och deras åsikter så gott det går!
Kort om mig: Psykologförbundet har jag varit medlem i sedan första terminen på programmet. Nu har jag varit med i Studeranderådet under ett och ett halvt års tid samt hunnit med att delta i två av Studeranderådets egna valberedningar (bland annat den nuvarande). Utöver valberedningsarbete har jag en förkärlek för musik, vilket är både en passion och ett extraknäck för mig; den senaste spelningen innehöll t ex en hel del rap på psykologitema på en lokal studentfest.
Valdistrikt: Västerbotten
Sysselsättning: Har en egen mottagning sedan tre år efter 20 år i vuxenpsykiatrin.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag kommer väl påläst och förberedd till kongressen, och sorterar väsentligheter från mer perifera frågor. Jag nyttjar talartid på samma sätt, liksom att jag ser det hela förbundets bästa. Jag håller mig alert och ser till det förtroende jag fått. I tex utskottsarbete vill jag användas i de områden jag behärskar bäst - klinisk psykologi, särskilt neuropsykologi men även allt som rör professionsutveckling.
Kort om mig: Psykolog sedan 1997. Specialist i neuropsykologi, även läst flera kurser inriktning behandling på avancerad nivå (KBT). Har en egen mottagning sedan tre år efter 20 år i vuxenpsykiatrin. Utreder och behandlingar framför allt vuxna. Handleder och undervisar, är mentor. Varit facklig förtroendeman, är nu engagerad i SKPF.
Valdistrikt: Jämtland
Sysselsättning: Heltidsanställd på Föräldra-och barnhälsan Östersund. Arb hetid som leg.psykolog, STP-psykolog inriktning barn och ungdom. Har en del av min tjänst som utvecklingsuppdrag samt teamledare.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill vara med och påverka och aktivt vara delaktig i aktuella frågor som rör psykologprofessionen. Jag är extra intresserad av specialistutbildningen och karriärvägar för psykologer.
Kort om mig: Jag har jobbat som leg.psykolog i 5 år. Jag var aktiv i studeranderådet under en period under studietiden. Jag gick sen med som ledamot i lokala styrelsen för Region Jämtland Härjedalen under PTP-tiden och har sen suttit med som ledamot och därefter ordförande. Utöver ett fackligt intresse är jag engagerad i genus- och jämställdhet, evidensbaserad praktik, specialistutbildningen samt frågor som rör barn och ungdomar.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Egenanställd, tidigare BUP, SIS och psykologkonsult
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill lyfta och tydliggöra den kliniska kompetensen tillsammans med det idag starka forskningsperspektivet. Evidensbaserad psykologisk praktik, där forskning möter klienten, via praktikern, är ett väldigt viktigt möjlighetsområde där psykologens roll och yrkeskompetens behöver belysas och tydliggöras bättre. Jag är både intresserad av att se hur det perspektivet kommer fram idag, och bidra till att det lyfts och konkretiseras ytterligare.
Kort om mig: Jag är 53 år och lite av en ”cross over” som psykolog, precis som mitt specialområde som är psykologisk utredning och bedömning. Mina första 10 år som psykolog arbetade jag med utredningar inom BUP och SIS. Jag tog sedan med mig det fördjupade utredningssättet till organisationsvärlden, där jag arbetat de senaste 10 åren. Jag försöker samtidigt verka för vidareutveckling av kompetensområdet som ordförande i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning. Privat- och yrkesliv flätas också ihop i ett starkt engagemang för skolrättighetsfrågor för barn med autism.
Valdistrikt: Kalmar
Sysselsättning: Psykolog inom Mödra- och Barnhälsovården
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill arbeta för att göra psykologisk kunskap lättillgänglig och för att psykologers kompetens ska tas tillvara, användas och premieras. I det arbetet behövs tydlighet kring professionen och dess utvecklingsvägar. Jag vill även lyfta fram vikten av att arbeta för tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.
Kort om mig: Jag läste till psykolog i Lund och tog examen 2011 och har sedan dess arbetat med barn och föräldrar inom BUP och MBHV. Jag har varit med i Förbundet sedan studietiden, men blivit mer engagerad det senaste året då jag och några kollegor återstartade Psykologföreningen i Region Kalmar län under 2018, där jag nu är ordförande. Jag har under många år varit ideellt engagerad kring barn som närstående.
Valdistrikt: Kalmar
Sysselsättning: Skolpsykolog, Nybro kommun
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill särskilt på kongressen engagera mig i vad förbundet kan göra för alla de krisande arbetsplatser vi psykologer jobbar i, ex BUP där jag tidigare varit verksam. Jag vill också arbeta med professionsutveckling, villkorsfrågor, arbetsmiljö och specialistutbildning. Jag har en bred erfarenhet i olika verksamheter, politik och i förbundet, och hoppas kunna bidra till att vi får mycket uträttat på kongressen, och ger förbundet en bra grund för kommande år.
Kort om mig: Jag arbetar sedan sommaren som skolpsykolog, och har innan dess arbetat på BUP samt inom primärvården. Jag tog examen 2014. Jag har i flera år varit politiskt engagerad och ex drivit frågor om BUP inom miljöpartiet. Jag var ombud på förbundets senaste kongress och var ett par år under studietiden representant i studeranderådet. På fritiden är jag engagerad i miljörörelsen och årets mest framemotsedda vecka vandrar jag i fjällen.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Egen privat verksamhet, jobbar som skolpsykolog och med utvecklingsprojekt, handledning och utbildning.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill vara en röst för pedagogisk psykologi – det är viktigt att förbundet fortsätter jobba för de olika områdena inom professionen är starka och kan befrukta varandra. En viktig del av det är att fortsätta utveckla specialistutbildningen. En viktig del av villkorsfrågorna är att psykologer ska kunna använda hela sin kompetens i arbetet och att det finns tillräckligt med resurser att göra ett bra jobb. Psykologer behöver kunna bidra till att verksamheter jobbar med kontinuitet och samverkan.
Kort om mig: Jag har jobbat som psykolog sedan 2007 – mestadels inom skolan, men även en period på statligt ungdomshem. Jag har engagerat mig mycket i olika skolpsykolognätverk, och var under några år ordförande för Fyrbodals kommunpsykologförening. Jag tycker det är viktigt att psykologer är vassa på frågor kring HBTQI och alternativa relationsformer. Jag gillar att fördjupa mig kring neuropsykologi och hur kroppslig hälsa påverkar hjärnan.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Leg psykolog på vårdcentral inom Närhälsan (landstinget)
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som psykolog på vårdcentral tycker jag att det finns mycket att diskutera och göra för att öka antalet primärvårdspsykologer, förtydliga vårt uppdrag och verka för att det ska finnas möjlighet att vidareutbilda sig till specialist eller psykoterapeut. Tillgången till psykologer inom primärvård är kanske viktigare än någonsin när den psykiska ohälsan tycks öka eller behandling i alla fall efterfrågas i högre grad. Samtidigt pratas det från politiskt håll mycket om att det ska bli lättare att få hjälp med psykisk ohälsa inom primärvården.
Kort om mig: Jag blev legitimerad psykolog 2013 och började min bana inom vuxenpsykiatrin men har jobbat på vårdcentral de senaste fem åren. Under en period var jag sekreterare i den lokala styrelsen för Psykologförbundet i Kronobergs län och hoppas i framtiden kunna ta upp det fackliga arbetet igen. Förutom psykologi är jag mycket intresserad av kultur, såväl populär som fin sådan.
Valdistrikt: Uppsala
Sysselsättning: Leg. psykolog och STP-psykolog på Habiliteringen inom Region Uppsala, samt företagare i egen firma (handledning och föreläsningar).
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill fokusera på hur förbundet kan agera för att förbättra psykologers arbetsmiljö samt diskutera hur vi kan utveckla specialistutbildningarna, inkl. att få med arbetsgivarna i behovet av att organisera oss med hjälp av specialisttjänster. Jag tror att det senare är viktigt inom flera yrkesområden (inte bara psykiatri), och tror att en tydligare struktur och bättre riktlinjer avseende kårens arbetsuppgifter är en viktig åtgärd även för att förbättra arbetsmiljön.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2012. Framför allt inom habilitering med målgruppen autism utan IF. Detta har inneburit mycket samarbete mellan flera huvudmän (skola, arbetsförmedling, socialtjänst, psykiatri, primärvård m.m.) och har bl.a. lärt mig mycket om vikten av samarbete och gemensam förståelse när det kommer till både problem och lösningar. Jag har varit medlem i förbundet sedan studietiden, men blev aktiv som förtroendevald först 2018.
Valdistrikt: Västerbotten
Sysselsättning: Umeå Universitet, termin 6
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill se till att studenternas talan blir hörd i frågor som rör oss. Av egen erfarenhet på ett reviderat program önskar jag bidra med insyn i frågor om utbildningens utveckling (PTP, VFU, praktisk färdighetsträning, auskultation).
Kort om mig: Hösten 2017 engagerade jag mig i den lokala studentföreningen som ledamot i styrelsen. Hösten 2018 blev jag vald till vice-ordförande och fortsätter nu mitt engagemang som studerande kongressombud.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, SLSO
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag är väldigt brydd om jämlik vård och vård till alla så långt det går. Därför är jag också mån om olika sätt att skapa hållbar arbetsmiljö, där vi får möjlighet att påverka vår arbetssituation. Trygghet, tydlighet och transparens i en organisation med stabil bemanning ger oss möjligheter att utveckla vår kompetens och tillämpa den på bästa sätt. För att detta ska ske måste vår kompetens värdesättas. Löneutvecklingen i offentlig sektor måste prioriteras brett, särskilt nu när löneutveckling privat saktar ner.
Kort om mig: Jag har varit leggad i fyra år och har hela mitt yrkesliv arbetat med psykosvård. Brinner för psykologisk behandling och ska precis påbörja 3-årig utbildning i ISTDP. Är även skyddsombud för SACO och har gjort erfarenheten att skicka 6:6a-anmälan till arbetsmiljöverket som ledde till ingripande. Ursprungligen från Skåne men hemmastadd i Stockholm sedan 10 år tillbaka. På fritiden är jag en glad kulturmarxist som tar livets goda med det onda.
Valdistrikt: Gotland
Sysselsättning: Information saknas
Detta vill jag bidra med på kongressen: Information saknas
Kort om mig: Information saknas
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Heltids arbete som fackligt aktivt 50% och som psykoterapeut och handledare 50%
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag har ett specifikt engagemang i frågeställningar kring arbetsmiljö och psykosocial ohälsa. Försäkringskassan senaste statistik visar att 46 % av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till diagnoser kring psykisk ohälsa. Detta problemområde har stigit med 129% under perioden 2011-2017 enligt samma statistik. Vad detta beror på och hur dessa problem kan åtgärdas är frågeställningar jag engagerar mig i.
Kort om mig: Jag är Fil.Dr. i Psykologi och leg. psykoterapeut och handledare med inriktning mot kognitiv psykoterapi. Jag har ett flertal olika fördjupningsutbildningar i DBT, schemafokuserad psykoterapi och fasspecifik psykoterapi för traumarelaterad dissociation. Jag arbetar sedan år 2003 vid psykoterapienheten Rosenlunds sjukhus i Stockholm och jag har under dessa år arbetat med samtliga inom psykiatrin förekommande patientgrupper. Jag har arbetat fackligt sedan år 2018 och sitter i styrelsen för psykologföreningen i Stockholm samt i lokala Sacorådet och centrala Sacorådet inom SLSO.
Valdistrikt: Västerbotten
Sysselsättning: Leg. Psykolog på BUP i Umeå
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill till kongressen för att bidra till förbundets utveckling och se till så att Västerbotten är tydligt representerat. Jag är särskilt engagerad i frågor kring specialistordningen och hur vi ska få till en statlig ackreditering av den. Utöver det är jag även intresserad och insatt i frågor kring löner, arbetsmiljö och psykologers professionella roll i offentlig sektor.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog i ca tio år och varit fackligt engagerad i nio av dessa. Jag var tidigare ordförande för Psykologföreningen i Region Värmland, men har nu flyttat tillbaka till min hemstad Umeå där jag vill fortsätta mitt fackliga arbete. Jag har deltagit på de två senaste kongresserna samt ett antal rådskonferenser.
Valdistrikt: Värmland
Sysselsättning: ST psykolog i skolan och förskolan, Centrala Elevhälsan, Karlstads kommun
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag brinner för • förskolan och skolan och för de psykologer som har valt att lägga sina erfarenheter, kunskaper och engagemang i de verksamheter • hur vi kan integrera psykologin i skolans och förskolans vardag, där vi kan göra den första och den största skillnaden i människans liv • hur vi kan få till mer psykologer att välja denna bana, förberedda de bättre under psykologutbildningen, hjälpa de på vägen att bli specialist och gå från utredande till förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt • hur vi, psykologer, kan vara de som hör barnets röst, för den vidare och står för deras rättigheter
Kort om mig: Efter tio års polisarbete har jag lagt till i min kunskapsryggsäck psykologexamen från Estland och från Sverige. Sedan 2016 har jag arbetat som psykolog i skolans värld och nästan lika lång tid har jag varit engagerad som förtroendevald. Förskolan hittade mig 2019 januari och har vunnit min hjärta och engagemang. När jag inte tänker på alla barn och elever och lärare som jag möter, älskar jag umgås med min familj och även träna triathlon :).
Valdistrikt: Halland
Sysselsättning: Psykolog på BUP i Varberg
Detta vill jag bidra med på kongressen: För mig är det viktigt att vi får ett deltagande från vårt valdistrikt på kongressen, något vi inte alltid haft. Genom att delta på kongressen och komma närmare den demokratiska processen hoppas jag kunna bidra till att öka Hallands medlemmars delaktighet i förbundet på sikt. En angelägen fråga är villkoren för psykologers fortbildning i stort, och bland annat hur specialistutbildningen ska kunna vara relevant för arbetsgivare. En annan viktig fråga är psykologers arbetsmiljö.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2007, då jag gjorde min PTP på BUP i Göteborg. Största delen av min tid som psykolog har jag varit på barnhabiliteringen, innan jag i år återgick till BUP. Mitt engagemang i förbundet har pågått i ungefär ett år, vi har nyligen bildat en lokal förening i region Halland. Som en av få fackligt engagerade i lokalföreningen har jag redan hunnit vara delaktig i flera fackliga processer, vilket är väldigt spännande. Jag har också påbörjat min specialistutbildning.
Valdistrikt: Kronoberg
Sysselsättning: Studerande, Linnéuniversitetet, år 2 (termin 4)
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill gärna lyfta fram studerandes studie- och arbetssituation (utbildning, sommarjobb, inför ptp, psykologassistent, osv.), något som jag tror ofta glöms i det fackliga arbetet. Jag ser fram emot att träffa andra fackligt engagerade från hela landet, lära mig nya saker om både arbetsrätt och interndemokrati.
Kort om mig: Tidigare studerat i Storbritannien och då varit aktiv inom det brittiska psykologiförbundet. Det blev därför naturligt när jag flyttade till Växjö att gå över till det svenska. Min farfar, som var fackligt aktiv under Thatcher-tiden, har sedan jag var jätteliten förklarat vikten av fackligt arbete. Därför känns det lite ärofyllt att få vara med på kongressen i år. Språknördar på fritiden, hade nog blivit lingvist om inte psykolog... Annars är jag mycket glad i både te och choklad.
Valdistrikt: Uppsala
Sysselsättning: Psykolog inom Smärtrehabilitering
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som arbetstagare i en stor Region ser jag vikten av att ha en aktiv lokalförening, riktat arbete med specialisttjänster, kompetensmodeller och arbetsmiljö, samt att man kontinuerligt stärker arbetstagarinflytandet inom regionen. Detta är områden som jag vill bevaka extra under kommande kongress!
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2010, primärt inom det beteendemedicinska området. Facklig engagerad har jag varit sedan flera år tillbaka (jag vågar inte ens gissa hur länge) där jag först varit styrelsemedlem i den lokala psykologföreningen och nu sedan några veckor tillbaka är ordförande i densamma.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Arbets- och organisationspsykolog, driver eget företag med psykologkollega.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Aktivt deltagande i alla frågor, lyfta olika perspektiv så frågor blir belysta utifrån hela breda psykologkåren. Särskilt lyfta/belysa frågor om arbets- och organisationspsykologernas villkor, specialistutbildningen och professionsfrågor som t ex evidensbaserad psykologisk praktik. Jag är också intresserad av utbildningsfrågor i allmänhet då jag länge varit lärare på psykologprogrammet.
Kort om mig: Jag har varit psykolog i 30 år. Började inom barnpsykiatrin för att gå över till funktionshinderområdet och senare arbets-och organisationspsykologin som intern och extern konsult, HR-chef mm. Har också arbetat med testutveckling. Har under två decennier arbetat med kvalitetsfrågor när det gäller psykologiska test och testning inom AO-området. Skriver en hel del om ledarskap, test, kvalitet mm. Är för närvarande ordförande i den nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Valdistrikt: Södermanland
Sysselsättning: Arbetar 100% som leg. psykolog inom central barn- och elevhälsa i Nyköping
Detta vill jag bidra med på kongressen: Jag vill bidra med den nylegitimerade psykologens perspektiv på aktuella professionsfrågor (ex psykologens roll inom primärvården) och fackliga frågor (ex lönesättning för PTP-psykologer). Vidare vill jag representera den kommunalarbetande psykologen ur ett södermanländskt perspektiv i de diskussioner och omröstningar som kommer att äga rum på kongressen. Slutligen vill jag bidra med ett skolpsykologiskt perspektiv i behandlingen av de motioner och propositioner som under lyfts på kongressen.
Kort om mig: Jag fick min legitimation i augusti i år efter genomförd PTP vid centrala barn- och elevhälsan i Nyköping. Jag har valt skolan som arena för mitt arbete då jag drivs av en övertygelse att tidiga, underbyggda och väl genomförda förebyggande insatser har stor potential sett ur ett psykiskt hälsoperspektiv. Jag varit engagerad i Sveriges psykologförbund sedan studietiden 2013–2018, både i SPFS Umeå och som vice ordförande för Studeranderådet, och sedan 2019 som fackligt ombud i Nyköpings kommun.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Psykolog/psykoterapeut inom Primärvården Region Skåne
Detta vill jag bidra med på kongressen: Sprida kunskap och delta i diskussioner om vår viktiga funktion inom primärvården.
Kort om mig: Jobbat som psykolog i 18 år, inom primärvården i 14 år. Specialist i klinisk psykologi och handledare i KBT. Varit engagerad i förbundet i två år.
Valdistrikt: Skåne
Sysselsättning: Pensionär / egen företagare
Detta vill jag bidra med på kongressen: Lång, bred erfarenhet av psykologyrket, facklig verksamhet, psykologutbildning och forskning. Områden som jag håller aktuella genom breda nätverk. Fackliga prioriteringar: * bättre arbetsmiljö för psykologer * lönefrågorna och dessas koppling till professionsfrågorna * fortsatt utveckling och förankring av specialistutbildningen * fortsatt utveckling och kvalitetssäkring (EBP) av bredd och djup i grundutbildningen * internationella frågor; villkor för inkommande psykologer
Kort om mig: Behörig/Legitimerad: 1974/1978. Specialist (klin. & arbetsliv): 1996. Docent: 2004. Engagerad i förbundet 1966 -78 på lokal nivå, centralt 1975 – f.n. i utskott, råd och förbundsstyrelse, sakkunnig i HSAN sedan 2004. Inom EFPA 1982 -2008, bl. a. i Exekutivkommittén. Bland de frågor som jag initierat, och/eller medverkat i genomförandet av, kan nämnas: ny sammanhållen psykologutbildning, legitimationen, nytt etiksystem, specialistutbildningen och EuroPsy. Tre barn, fem barnbarn. Läser, reser och seglar.
Valdistrikt: Norrbotten
Sysselsättning: leg psykolog, STP-psykolog med fördjupning klinisk psykologi/ neuropsykologi. Arbetar inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Ordförande i psykologföreningen Region Norrbotten
Detta vill jag bidra med på kongressen: Psykologers perspektiv och vår kompetens ska lyftas fram och tas tillvara på inom fler samhällsområden.
Kort om mig: Utexaminerad i Umeå 2005. Fackligt aktiv sedan 2018. Förlägger stor del av min lediga tid tillsammans med mina barn i deras föreningsutövande, har arbetat ideellt på ett eller annat vis hela mitt vuxna liv. Lagspelare på gott och ont.
Valdistrikt: Västra Götaland
Sysselsättning: Psykolog i förskola, Göteborgs Stad
Detta vill jag bidra med på kongressen: Diskussioner kring hur vi kan arbeta för att stärka psykologens roll i offentlig verksamhet, detta känns aktuellt i nedskärningstider, hur säkerställs det psykologiska arbetet i verksamheter där vi är i minoritet?
Kort om mig: Har varit fackligt engagerad i två år. Sitter i SACO-rådets styrelse i Göteborgs Stad. Leg. Psykolog sedan 2012.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Information saknas
Detta vill jag bidra med på kongressen: Information saknas
Kort om mig: Information saknas
Valdistrikt: Värmland
Sysselsättning: PTP-psykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Som PTP-psykolog kan jag med det aktuella psykologprogrammet i ryggen bidra med kunskap utifrån ny forskning. Jag kan även bidra med erfarenhet av hur det är att komma ut som nyutexaminerad ifrån psykologprogrammet på arbetsmarknaden. I övrigt har jag ett intresse för möjligheter till fackligt engagemang utifrån psykologers arbetsläge idag.
Kort om mig: Jag är nyutexaminerad från psykologprogrammet och jobbar som PTP-psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Värmland. Jag var medlem i förbundet under större delen av min studietid. Har inte varit fackligt aktiv tidigare men ser nu fram emot att sätta mig in i fackligt arbete. Nyinflyttad till Karlstad och bor tillsammans med min partner och två katter. På min fritid tycker jag bland annat om att bygga Cosplay – då en gör dräkter och klär ut sig till fiction-karaktärer.
Valdistrikt: Uppsala
Sysselsättning: Skolpsykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Den mest brännande frågan just nu är skolpsykologers kompetens, där PTP inom skolans värld behöver kvalitetshöjas och pedagogisk psykologi få större utrymme på landets olika psykologprogram. I dagsläget är tyngdpunkten på forskning och klinik, och nyutexaminerade psykologer är tyvärr alldeles för dåligt rustade för skolans värld. I andra änden har vi psykologiskt ledningsansvar som ofta blir en pappersprodukt inom kommunerna, för att det finns ett lagkrav, men det görs ofta bara till en titel som någon redan anställd psykolog får och i bästa fall genererar det ett lönetillägg. Den trenden behöver motverkas, så att meriterade psykologer med specialistutbildning kan få en PLA-tjänst som innebär mer ansvar och kvalitetsutveckling, med ett annat lönespektrum än leg. psykologer. Många kommuner har svårt att rekrytera skolpsykologer trots att löneläget är högre än inom regionen, och att inrätta specificerade PLA-tjänster skulle kunna göra arbetet som skolpsykolog mer attraktivt. Både för att det finns PLA-tjänster att söka för de som är meriterade, och för att en väl utformad PLA-tjänst utgör grogrund för ett bättre strukturerat arbete inom elevhälsan där psykologer kan trivas och uppdraget bli tydligare. Det vore önskvärt om det bedrevs mer forskning inom skolpsykologiska ämnesområden, hur kommer det sig att det är ett sådant eftersatt forskningsområde? Det känns viktigt att skolpsykologer finns representerade på kongressen så att de frågor som drivs av förbundet inte speglar samma ensidiga fokus på forskning och klinik som det annars lätt blir.
Kort om mig: Jag arbetar som skolpsykolog i Knivsta kommun och har tidigare arbetat på Statens institutionsstyrelse, HVB-hem, LSS-boenden och inom specialistpsykiatrin på mottagning för autism och för tvångssyndrom där jag också varit handledare. Jag har föreläst om OCD för psykologer, arbetat på Kriscentrum som upprättades efter Drottninggatan, gästspelat på Karolinska institutet som examinator på kliniska kurser och suttit med i psykologpaneler, samt föreläst om HBTQ+ relaterade ämnen på Stockholm Pride bl. a. På fritiden engagerar jag mig sexualpolitiskt inom RFSU, konsumerar konst och musik samt umgås lite lagom med viktiga personer. Jag hade ett fackligt engagemang inom SACO redan innan jag utbildade sig till psykolog, och har nu sedan drygt 1 år tillbaka varit ombud för Sveriges Psykologförbund i Knivsta kommun. Jag brinner för tydlighet i organisationer, statushöjning av psykologers arbete och mer renodlade karriärvägar i form av specialisttjänster och PLA-tjänster, samt nyutexaminerade psykologers rätt till PTP av god kvalitet. Det här är första gången jag blivit nominerad till kongressen, och jag skulle uppskatta mycket om jag får förtroendet att representera förbundets medlemmar.
Valdistrikt: Dalarna
Sysselsättning: Arbetar fackligt för SACO och Psykologförbundet på 80 % och som mvc/bvc-psykolog på 20%.
Detta vill jag bidra med på kongressen: Vi kan som enskilda psykologer och som psykologförening på många olika sätt bidra till att vi får ett bra arbetsliv. Jag tror på att genom myrsteg för myrsteg påverka arbetsgivaren att satsa på en bra arbetsmiljö för psykologer. Många av oss arbetar ensamma och många har också (alltför) många uppdrag i sin tjänst. Det jag vill trycka på extra är vikten av chefs-skap för psykologer. Vi är duktiga på att strukturera och planera vårt eget arbete men behöver engagerade och intresserade chefer som kan fördela arbete och resurser samt framförallt ta tillvara våra intressen inom de organisationer där vi arbetar. Viktig fråga är också hur vi ska gå vidare med psykologers yrkesutveckling.
Kort om mig: Jag har arbetat som psykolog sedan 2007. Under de åren har jag arbetat inom vuxenpsykiatri, BUP-öppenvård och mellanvård samt de senaste åtta åren som mvc/bvc-psykolog i Falun. På min fritid älskar jag att sjunga och gör det med min pop- och rockkör varje vecka. Tycker väldigt mycket om att göra saker utomhus också som långfärdsskridskor, promenader och skidåkning. Ett stort intresse sen tonåren är matlagning.
Valdistrikt: Stockholm
Sysselsättning: Skolpsykolog
Detta vill jag bidra med på kongressen: Detta vill jag bidra med på kongressen Bevaka lönefrågor och likvärdighet, ingångslöner för PTP, tillgång på PTP-tjänster, betald specialistutbildning för psykologer och inrättning av tjänster för specialistutbildade psykologer. Även intresserad av de tre perspektiven i EBPP, evidensbaserad psykologisk praktik, och att tydliggöra relevansen av EBPP för alla som arbetar med psykologiska insatser.
Kort om mig: Kort om mig Skolpsykolog, gått Psykologlinjen på Psykologiska Institutionen i Stockholm, fackligt aktiv först inom Studentfacket på 80-talet, och fortfarande fackligt aktiv till nu när jag sedan många år är styrelseledamot i Stockholms Stads Psykologförening samt styrelseledamot i SACO föreningen. Regional nätverksledare för skolpsykologer i Södra Stockholmsområdet.
Valdistrikt: Gävleborg
Sysselsättning: Information saknas
Detta vill jag bidra med på kongressen: Information saknas
Kort om mig: Information saknas

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Talarlista

Talarlista