Kongresshandling

Punkt 7/Proposition om arbetsordning och tidplan

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Talarlista

Talarlista