Kongresshandling

Punkt 7/Proposition om arbetsordning och tidplan

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Votering

En andra omröstning som då görs med rösträkning. Ledamot kan begära votering för att säkerställa att omröstningens utfall tolkades rätt av ordföranden.