Kalendarium

Här är alla viktiga datum och händelser innan kongressen.

torsdag
24 nov

Nominering till förtroendeposter i förbundsstyrelsen samt förbundets råd öppnar

onsdag
30 nov

Sista dag för att nominera kongressombud


Nominera den person du vill ska vara med och påverka vad Sveriges Psykologförbund ska arbeta med i framtiden och vilka frågor som ska prioriteras under nästkommande mandatperiod.

torsdag
01 dec

Röstperioden för kongressombud öppnar

Du som är medlem kan rösta på det kongressombud som ska representera ditt valdistrikt.

torsdag
22 dec

Sista dag för att rösta på nominerade kongressombud

Du som är medlem kan rösta på det kongressombud som ska representera ditt valdistrikt.

fredag
23 dec

Nominerade kongressombud har fått besked

onsdag
11 jan

Publicering av framröstade kongressombud

Framröstade kongressombud presenteras.

fredag
13 jan

Motionsstopp

Genom att skriva en motion kan du vara med och påverka vilka frågor förbundet ska arbeta med under kommande mandatperiod.

söndag
15 jan

Sista dag för att föreslå ledamöter i förbundsstyrelsen samt förbundets råd etc

På kongressen utses ordföranden och ledamöter till förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till förbundets råd. Medlemmar har möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

onsdag
08 mar

Formell kallelse till kongressen skickas ut

torsdag
06 apr

Publicering av kongresshandlingar

Du kan ta del av motioner, propositioner och andra handlingar som ska tas upp under kongressen.

måndag
08 maj

Frågestund: Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomirapport

Kl 17.00-18.30  Förbundsstyrelsen redogör för kongressperiodens verksamhet och ekonomi. Mötet sker via Zoom.

måndag
08 maj
08:00

Kongressen öppnar digitalt (VoteIT)

Delar av dagordningen, punkt 1-11,  genomförs digitalt sk asynkront. Då är det möjligt för kongressombud att yrka när som helst inom ett visst tidsintervall, alla behöver inte göra det samtidigt.

onsdag
10 maj

Frågestund: Kongressystemet VoteIT

Kl 15.00-15.30. En frågestund för kongressombud som vill veta mer om systemet VoteIT och hur man gör för att rösta. Mötet sker via Zoom.

onsdag
10 maj
08:00

Omröstning i VoteIT

Digital omröstning på punkterna 1-11 i dagordningen. Möjligheten att rösta stänger 12 maj kl 08.00.

lördag
13 maj

Den fysiska kongressen startar med invigning kl 10.00

Vår Gård, Saltsjöbaden utanför Stockholm

söndag
14 maj

Kongressen avslutas kl 16.00

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudförslag

Förslag som ordföranden bedömer att majoriteten står bakom efter en acklamation eller försöksvotering