Utvärdering

Kongressens deltagare har fått möjlighet att svara på en utvärdering för att bland annat ge återkoppling på information inför kongressen, teknik och utskottsarbetet. I dokumentet finns en sammanställning av resultatet.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag