Utvärdering

Kongressens deltagare har fått möjlighet att svara på en utvärdering för att bland annat ge återkoppling på information inför kongressen, teknik och utskottsarbetet. I dokumentet finns en sammanställning av resultatet.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag