Sändningar från kongressen 2020

Den digitala kongressen spelades in och här har du möjlighet att ta del av den. Nedan hittar du länk till sändningen från respektive dag.

Lördagen

Söndagen

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag