Sändningar från kongressen 2020

Den digitala kongressen spelades in och här har du möjlighet att ta del av den. Nedan hittar du länk till sändningen från respektive dag.

Lördagen

Söndagen

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag