Protokoll

Nedan finns protokoll och bilagor från Sveriges Psykologförbunds rådskonferens den 29 maj 2021.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Remiss

Förfrågan till relevanta personer och grupper att komma med synpunkter på förslag före eller efter mötet