Protokoll

Nedan finns protokoll och bilagor från Sveriges Psykologförbunds rådskonferens den 29 maj 2021.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag