Protokoll

Protokoll och bilagor från Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 14 maj 2022

Protokoll och bilagor från Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 29 maj 2021.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag