Presentationer

Nedan finns de presentationer som visades under rådskonferensen.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag