Presentationer

Nedan finns de presentationer som visades under rådskonferensen.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Nominera

Föreslå kandidater till valbara poster inom förbundet