Inför Rådskonferensen

Datum
Rådskonferensen sker lördag 14 maj.

Tid
Mötet sker kl 10.00-16.00.

Plats
Konferenslokal 7A Posthuset (hitta hit)
Vasagatan 28 (nära Centralstationen i Stockholm).

Förbered dig
För att du ska få en tydlig bild av som sker och vad som förväntas under rådskonferensen är det viktigt att läsa igenom handlingarna.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta förbundssekreterare Mahlin Levin på tel 08-567 06 407 alt. e-post mahlin.levin@psykologforbundet.se

Boka resa

Resa bokas via Tranås resebyrå via mejl europe@tranas-resebyra.se eller telefon: 0140 – 37 50 30.
Vid bokningen anges kostnadsställe 201 samt Mahlin Levin som referens.

Ersättning för utlägg

För att få ersättning för utlägg fyller du i blankett (se länk) och skickar den med kvitto till:
Sveriges Psykologförbund
Att: Mahlin Levin
Box 3287
103 65 Stockholm

Du kan även mejla blanketten och kvitto (scannat eller fotograferat) till mahlin.levin@psykologforbundet.se

Så här fyller du i formuläret:
Personuppgifter: Här fyller du i de uppgifter som är relevanta för ärendet. Namn, personnummer, e-post, kontonr, telefon, adress med postnr-och ort ska fyllas i oavsett ärende.
Förlorad arbetsförtjänst enl bif intyg: Här skriver du summan för eventuell förlorad inkomst.
Andra utlägg enl bifogade kvitton: Här skriver du vad utlägget gäller och summan.

Deltagare

Kongressombud från 2020 års kongress (ett ombud från varje valdistrikt)
Ordföranden i förbundets nationella föreningar, råd och valberedning
Förtroenderevisor
Ordföranden för Psykologföreningar
Ordförande för lokala studentföreningar (SPFS)
Nätverk
Förbundsstyrelsen
Nominerade
Kansli

Efter rådskonferensen

Protokoll och sammanställning från diskussioner kommer att publiceras på denna kongresswebb.

Berätta gärna för medlemmarna i ditt valdistrikt vilka frågor som togs upp och hur diskussionerna gick på rådskonferensen.  

Stort tack för ditt engagemang!

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag