Nominera till förtroendeposter

På kongressen utses förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till förbundets råd som var och en bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde.

Valberedningen har uppdraget att nominera kandidater till kongressen och de vill ha förslag på lämpliga kandidater senast 15 januari 2023.

Profil på dem vi söker
Personen som nomineras skall vara medlem i Sveriges Psykologförbund. Det är meriterande att ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete samt ha facklig erfarenhet; både lokalt, regionalt och nationellt eller erfarenhet av arbete i idéburna organisationer.

Gå in på respektive länk nedan för att lämna förslag till valberedningen. Tänk på att fråga den person du föreslår innan förslaget skickas in.

Det går bra att föreslå flera personer men du föreslår en åt gången.

Här föreslår du:
Ledamöter förbundsstyrelsen
Ordförande förbundsstyrelsen
1:a vice ordförande förbundsstyrelsen
2:e vice ordförande förbundsstyrelsen
Ordförande och ledamöter Specialistrådet
Ordförande och ledamöter Etikrådet
Ordförande och ledamöter Vetenskapliga rådet
Ordförande och ledamöter Företagarrådet
Förtroenderevisor
Revisorsuppleant

Du som nominerar
För att kunna nominera behöver du vara medlem i förbundet. Du kan nominera som enskild medlem eller som representant för en förening eller ett nätverk inom förbundet.

Innan du nominerar någon ska den personen ha tackat ja till nomineringen och dessutom vara medveten om och acceptera att nomineringarna kommer redovisas för kongressen och i valberedningens verksamhetsberättelse. Allt för att öka transparensen och främja den demokratiska processen.

Om du har frågor
Kontakta valberedningens ordförande Per Fallenius.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Presidium

Kongressen väljer mötesordförande och sekreterare, som leder kongressens förhandlingar och underlättar diskussioner och beslut.