Nominera till förtroendeposter

På kongressen utses förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till förbundets råd som var och en bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde.

Valberedningen har uppdraget att nominera kandidater till kongressen och de vill ha förslag på lämpliga kandidater senast 5 mars 2023. Kongressen där valet äger rum sker den 13-14 maj 2023.

Profil på dem vi söker
Personen som nomineras skall vara medlem i Sveriges Psykologförbund. Det är meriterande att ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete. För förbundsstyrelsen är det även meriterande att ha facklig erfarenhet; både lokalt, regionalt och nationellt eller erfarenhet av arbete i idéburna organisationer. För val till Vetenskapliga rådets presidium bör personen vara senior forskare. Den nominerade väljs för en mandatperiod, ca tre år.

Gå in på respektive länk nedan för att lämna förslag till valberedningen. Tänk på att fråga den person du föreslår innan förslaget skickas in. Det går bra att föreslå flera personer men du föreslår en åt gången.

Nominera senast 5 mars 2023
Här föreslår du:
Ledamöter Förbundsstyrelsen
Presidium Vetenskapliga rådet

Du som nominerar
För att kunna nominera behöver du vara medlem i förbundet. Du kan nominera som enskild medlem eller som representant för en förening eller ett nätverk inom förbundet.

Innan du nominerar någon ska den personen ha tackat ja till nomineringen och dessutom vara medveten om och acceptera att nomineringarna kommer redovisas för kongressen och i valberedningens verksamhetsberättelse. Allt för att öka transparensen och främja den demokratiska processen.

Om du har frågor
Kontakta valberedningens ordförande Per Fallenius

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Mandat

Uppdrag, befogenhet, rätt att agera eller besluta