Kort om Rådskonferensen

Rådskonferensen sker de år kongressen inte sammanträder och är ett forum för råd och stöd i förbundsstyrelsens arbete. Nästa tillfälle är lördag 14 maj 2022.

Konferensens syfte är att vara ett forum för dialog, råd och stöd i förbundsstyrelsens arbete. Här har styrelsen möjlighet att följa upp verksamheten i enlighet med målstyrningsprocessen samt ge information och inhämta kunskap i olika frågor från deltagarna. 

Rådskonferensen genomför även kompletteringsval till förbundsstyrelsen, råden, ordförande och vice ordförande i Studeranderådet. Rådskonferensen kan fatta beslut i ärenden som hänskjutits till rådskonferensen från kongressen. I övrigt är rådskonferensen rådgivande.

Deltagare på konferensen är förbundsstyrelsen, det kongressombud med flest röster från respektive valdistrikt samt ordförande för förbundets råd och nationella föreningar.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag