Kongressprotokoll

Här finner du det justerade protokollet från kongressen med tillhörande bilagor

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudförslag

Förslag som ordföranden bedömer att majoriteten står bakom efter en acklamation eller försöksvotering