Kongressprotokoll

Här finner du det justerade protokollet från kongressen med tillhörande bilagor

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Ansvarsfrihet

Godkännande av styrelsens verksamhet. Beviljas i efterhand