Kongressprotokoll

Här finner du det justerade protokollet från kongressen med tillhörande bilagor

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Justerare

Person som går igenom och godkänner att protokollet är korrekt skrivet