Kongressprotokoll

Här finner du det justerade protokollet från kongressen med tillhörande bilagor

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag