Handlingar

Nedan finns handlingar för Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 29 maj 2021.
Sidan kommer att kompletteras med mer innehåll.

Punkt 8. Verksamhetsrapportering

Kongressprotokoll

Förbundsstyrelseprotokoll

Sveriges Psykologförbunds politiska inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022

Årsredovisning

Årsrapport 2020


Punkt 9. Valfrågor


Punkt 10. ”Temperaturmätning” av förbundet


Punkt 11. Demokratiska organisationen

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag