Handlingar för Rådskonferens 2022

Nedan finns handlingar för Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 14 maj 2022. Sidan uppdateras löpande.


Handlingar för kännedom

Kongressprotokoll

Förbundsstyrelseprotokoll

Sveriges Psykologförbunds politiska inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022

Årsredovisning

Årsrapport 2021

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag